KIELIÄ KELLON YMPÄRI: PERHE MONIKIELISYYDEN TUTKIMUKSEN KOHTEENA

  • Katja Mäntylä
  • Sari Pietikäinen
  • Hannele Dufva

Abstrakti

Tämän artikkelin fokuksena on monikielisyys perheessä. Esittelemme
tutkimusaineiston keruussa käyttämäämme kellotaulutehtävää, jonka
avulla perheenjäsenet kirjaavat omia kielenkäyttötilanteitaan vuorokauden
ajalta kellotaulua apuna käyttäen. Tehtävää täydentää perheenjäsenten
haastattelu, jossa heidän kielenkäyttöään on mahdollista tarkemmin
eritellä. Esittelemme yhden tapauksen avulla joitain keskeisiä metodisia
huomioitamme. Suhteutamme tuloksia käsitykseemme kielten käytön
vaihtelevasta ja tilanteisesta luonteesta. Tämän mukaan eri kielet nähdään
resursseina, jotka joko tarjoutuvat ihmisten käytettäviksi tai voivat eri syistä
johtuen jäädä käyttämättä.

Avainsanat: Monikielisyys, perhe, tutkimusmenetelmät, aineiston keruu

Keywords: Multilingualism, family, research methods, data gathering

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 18, 2013
Viittaaminen
Mäntylä, K., Pietikäinen, S., & Dufva, H. (2013). KIELIÄ KELLON YMPÄRI: PERHE MONIKIELISYYDEN TUTKIMUKSEN KOHTEENA. Puhe Ja Kieli, 29(1), 27–37. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/4791