Suomen tekoälyohjelman 2017-2019 eettiset ulottuvuudet

Kirjoittajat

  • Siina Raskulla yliopisto-opettaja

Avainsanat:

tekoäly, Suomi, etiikka, valtionhallinto

Abstrakti

Toukokuussa 2017 elinkeinoministeri Mika Lintilä käynnisti Suomen tekoälyohjelman, jonka mottona oli ”Tekoäly on uusi sähkö” (TEM 2019b). Ohjelman loppuraportti julkaistiin 14. maaliskuuta 2019. Tässä kirjoituksessa tarkastelen Suomen tekoälyohjelman yhteydessä vuosina 2017–2019 tuotettuja toimenpidesuunnitelmia, -suosituksia ja raportteja. Tarkastelun kautta hahmotetaan kuvaa Suomen tekoälytulevaisuudesta sellaisena kuin se tekoälyohjelmassa esitetään. Näkökulmana on erityisesti tekoälyn etiikka. Tekoälyn vaikutusten uskotaan kurottuvan kaikille elämän osa-alueille. Toisaalta Suomen tekoälyohjelma heijastaa tietoista tavoitetta hyödyntää tekoälyä siten, että sen vaikutukset todellakin ulottuvat kaikkialle. Tämän takia pohdittaessa tekoälyn hyödyntämistä on erityisen tärkeää pohtia myös sen eettisyyttä. Tässä kirjoituksessa pohdin, millainen on Suomen tekoälytulevaisuus vuosien 2017–2019 tekoälyohjelman valossa sekä millaisia eettisiä näkemyksiä ohjelma heijastaa. Tarkastelussa tunnistan useita etiikan ulottuvuuksia, joiden kautta voidaan pohtia kansallisen tekoälyohjelman vahvuuksia ja kehitysalueita. Sitä ennen esittelen lyhyesti tekoälyn määrittelemisestä ja eettisistä ulottuvuuksista käytyä keskustelua sekä sitä, miten Suomen tekoälyvisioon yhdistetty eettinen näkemys kehittyi vuodesta 2017 vuoteen 2019.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2019-10-08

Viittaaminen

Raskulla, S. (2019). Suomen tekoälyohjelman 2017-2019 eettiset ulottuvuudet. Politiikka, 61(3), 247–259. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/politiikka/article/view/83331