Vuorovaikutuksen rakentumisen syvällinen ymmärtäminen auttaa tunnistamaan matematiikan oppimista edistäviä vuorovaikutustekijöitä

Lectio praecursoria

Kirjoittajat

Avainsanat:

oppilaskeskeinen oppiminen, vertaisoppiminen, sosiaalinen vuorovaikutus, matematiikka, keskustelunanalyysi

Abstrakti

Kasvatustieteen maisteri Anniina Kämäräisen erityispedagogiikan alaan kuuluva väitöskirja Oppilaskeskeisten matematiikan oppituntien sosiaalisen arkkitehtuurin rakentuminen tarkastettiin 26.02.2021 Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimi dosentti Tanja Vehkakoski Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Eija Kärnä Itä-Suomen yliopistosta.