Moderni yritysten välinen suhdemyynti korostaa vuorovaikutusosaamisen merkitystä

Kirjoittajat

  • Jonna Koponen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

Yritysten välinen suhdemyynti, myynnin vuorovaikutusosaaminen, sosiaalinen läsnäolo, sosiaalisen läpäisyn teoria

Abstrakti

FT Jonna Koposen palvelujohtamisen alaan kuuluva väitöskirja Sales communication competence in modern B2B relationship selling (suom. Myynnin vuorovaikutusosaaminen modernissa yritysten välisessä suhdemyynnissä) tarkastettiin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella, Mediastudia-rakennuksen MS300-salissa 3.12.2021 klo 12. Vastaväittäjänä toimi professori Pauliina Ulkuniemi Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Anu Puusa Itä-Suomen yliopistosta.