Puheviestinnän asiantuntijana moniammatillisessa yhteistyössä

Kirjoittajat

  • Merja Almonkari Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

moniammatillisuus, moniammatillinen yhteistyö, jaettu asiantuntijuus, puheviestinnän opetus, psykologin puheviestintätaidot opiskelijaterveydenhoito, yliopiston kieli- ja viestintäopinnot, jännittäminen, esiintymisjännitys, sosiaalisten tilanteiden pelko

Abstrakti

Moniammatillinen yhteistyö ja jaettu asiantuntijuus ovat entistä enemmän tulevaisuuden haasteena asiantuntijuuden kehittymisessä. Moniammatillisen työorientaation laajentumisen myötä puheviestinnän ammattilaiselle tarjoutuu monia rooleja, joissa hän voi soveltaa asiantuntijuuttaan luovasti. Puheviestinnän asiantuntija pystyy tutkimaan, jäsentämään ja konkretisoimaan vuorovaikutuksen ilmiöitä ja muuttamaan niistä saadun tiedon yhdessä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi koulutussuunnitelmaksi tai kehityshankkeeksi. Rooleja voivat olla moniammatillisen yhteistyön koordinoijan ja kehittäjän, viestinnän suunnittelijan, viestintäsuhteiden asiantuntijan ja puheviestintätaitojen kouluttajan roolit. Rooleja havainnollistetaan artikkelissa kahden esimerkkitapauksen avulla. Niissä puheviestinnän asiantuntija toimii moniammatillisen työryhmän ja tiimin jäsenenä: ensimmäisessä tarkastellaan psykologian opiskelijoiden puheviestinnän kurssia, toisessa esiintymisjännityksestä ja sosiaalisista peloista kärsiville yliopisto-opiskelijoille suunnattuja ohjattuja vertaistukiryhmiä. Moniammatillinen työote edellyttää sekä henkisiä että materiaalisia voimavaroja, toimijoilta sitoutumista yhteistyöorientaatioon ja taustaorganisaatioilta sosiaalista ja taloudellista tukea. Tärkeä ominaisuus jaetun asiantuntijuuden toteutumisessa on toisaalta vahva oma ammatillinen identiteetti ja oman ammattiosaamisen rajojen tunnustaminen, toisaalta tahto ja rohkeus uusiin näkökulmiin ja perinteisten rajojen ylityksiin.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2006-12-15