Navigoiva johtajuusviestintä

Paikannuksia hallitsemattomiin olosuhteisiin

Kirjoittajat

  • Elisa Juholin Dosentti
  • Henrik Rydenfelt

Avainsanat:

organisaatioviestintä, johtaminen, johtajuus, johtajuusviestintä, johtajuusparadigmat, hallitsemattomuus, navigoiva johtajuusviestintä, työyhteisö, sidosryhmät

Abstrakti

Tutkimme tässä artikkelissa johtajuusviestinnän määrittelyjä ja muutossuuntia viime vuosikymmenten tutkimuskirjallisuuden valossa. Tavoitteemme on hahmottaa johtajuuden ja viestinnän tutkimuksen kautta erilaisia johtajuusviestinnän paradigmoja ja tarkastella niitä suhteessa toimintaympäristön ja viestintäolosuhteiden muutoksiin sekä niiden hallitsemattomuuden haasteeseen. Vastauksena näihin olosuhteisiin kehitämme navigoivan johtajuusviestinnän viitekehyksen, joka mahdollistaa johtajuusviestinnän paradigmojen tarkastelun suhteessa erilaisiin johtamisen konteksteihin ja tilanteisiin. Viitekehys auttaa ymmärtämään johtajuusviestinnän moniulotteisuutta ja tarjoaa myös käytännön mahdollisuuden reflektiiviseen valintaan eri viestintäkäytäntöjen välillä erilaisissa tilanteissa ja johtamistyön vaiheissa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-03-07 — Päivitetty 2023-03-07

Versiot