Päivällisellä vieraan kanssa: parasosiaalinen kohtaaminen immersiivisessä virtuaaliympäristössä

Kirjoittajat

  • Venla Kuuluvainen Tampereen yliopisto
  • Ira A. Virtanen Tampereen yliopisto
  • Lassi Rikkonen Tampereen yliopisto
  • Pekka Isotalus Tampereen yliopisto

Avainsanat:

immersiivisyys, parasosiaalinen kohtaaminen, parasosiaaliset ilmiöt, ryhmien väliset suhteet, vieraus, virtuaalitodellisuus

Abstrakti

Parasosiaalinen kohtaaminen vieraaksi koetun ihmisen kanssa mahdollistaa hänen ymmärtämisensä moniulotteisena, yksilöllisenä olentona yleistävän kulttuurisen luokittelun sijasta. Tässä tutkimuksessa selvitimme, (1) miten parasosiaalinen kohtaaminen immersiivisessä virtuaaliympäristössä on yhteydessä katsojien ahdistuksen tunteeseen (intergroup anxiety) sekä käsityksiin vieraasta ja (2) millaiset interpersonaaliset tekijät ovat merkityksellisiä kohtaamisessa. Kohtaamisia tarkastellaan parasosiaalisten ilmiöiden näkökulmasta. Tutkimus hyödynsi immersiivistä dokumenttia, Dinnertime360, jossa katsoja tutustuu itselleen vieraaseen ihmiseen immersiivisessä virtuaaliympäristössä, päivällispöydässä. Tulokset osoittivat, että suhtautuminen vieraaseen muuttui kohtaamisen jälkeen myönteisemmäksi ja katsojien ahdistus väheni. Laadullinen aineisto osoitti samanlaisuuden, erilaisuuden ja hyödyllisyyden merkittäviksi interpersonaalisiksi tekijöiksi kohtaamisessa. Lopuksi pohditaan immersiivisen teknologian ja parasosiaalisten ilmiöiden suhdetta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-12-16