Keskustelun, käsitysten ja käytänteiden voima

Teknologiavälitteinen vuorovaikutus työyhteisössä

Kirjoittajat

  • Kaisa Laitinen Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

vuorovaikutusteknologia, virtuaalitiimit, teknologiavälitteinen vuorovaikutus, työyhteisön sosiaalinen media, merkitykset, odotukset, käsitykset, vuorovaikutus

Abstrakti

Vuonna 2020 vallitseva pandemiatilanne on siirtänyt asiantuntijaorganisaatiot laajalti etätyöhön. Yhteisten fyysisten työtilojen sijaan tavataan digitaalisissa viestintäympäristöissä ja monenlaiset vuorovaikutusteknologiset alustat ovat tulleet laajalti tutuiksi. Kuluvan vuoden lokakuussa puolustin viestinnän alan väitöskirjaani eittämättä ajankohtaisesta aiheesta, vuorovaikutusteknologiasta työyhteisössä. Tutkimukseni lisää ymmärrystä aiheeseen liitetyistä käsityksistä ja käsitteistöstä sekä teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ilmiöistä erityisesti tiimien ja organisaation viestinnällisillä tasoilla. Vaikka teknologiaan liittyvä keskustelu on kenties kiivaampaa kuin koskaan, korostavat tutkimuksen tulokset teknologian sijaan viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmia. Tässä tekstissä esitän keskeisimpiä väitöstutkimukseeni pohjautuvia huomioita kolmessa osassa: vuorovaikutusteknologia yhteisenä tilana (1), odotuksia ja käsityksiä tunnistamassa (2) ja vuorovaikutusta – ei vertailua (3). Näiden huomioiden kautta toivon tarjoavani näkökulmia ja työkaluja niin työyhteisöviestinnän kehittäjille kuin vuorovaikutuksen tutkijoille. 

Osasto
Näkökulmat

Julkaistu

2020-12-16