Tietoa julkaisusta

Tutkimus & kritiikki on Karl Marx -seuran julkaisema monitieteinen aikakausjulkaisu. Lehti edistää moniäänistä keskustelua marxilaisen perinteen sisällä ja eri tieteenalojen kriittisten suuntausten välillä. Tutkimus ja kritiikki tarjoaa julkaisuväylän erityisesti yhteiskuntatieteellisten ja humanististen alojen kriittiselle tutkimukselle, mutta se ottaa vastaan marxilaiseen perinteeseen liittyviä tutkimuksia myös muilta aloilta. Tutkimus & kritiikki julkaisee vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja ja keskustelua nykypäivän ja tulevaisuuden polttavista kysymyksistä. Lehdessä julkaistavat tutkimusartikkelit läpäisevät vertaisarvioinnin ja ne valitaan tieteellisin perustein. Marxilaisen yhteiskuntatieteen seura (MYTS) tukee omalta osaltaan lehden julkaisua.

Tavoitat meidät myös Facebookista ja Twitteristä (Tutkimus ja kritiikki, @TutkimusK).