Kirjoita Tutkimus & kritiikkiin

2021-08-05

Tutkimus & kritiikki on Karl Marx -seuran julkaisema monitieteinen aikakausjulkaisu. Lehti edistää moniäänistä keskustelua marxilaisen perinteen sisällä ja eri tieteenalojen kriittisten suuntausten välillä.

Marxilainen tutkimustraditio on historiallisesti kehittynyt käsitteellisesti, kulttuurisesti ja menetelmällisesti monimuotoiseksi. Marxin tuotannon ytimessä oli kapitalistisen tuotantotavan kriittinen analyysi, mutta hänen teksteistään avautuu näkökulmia ja aineksia moneen muuhunkin suuntaan, filosofiasta taloushistoriaan.

Lehtemme on temaattisesti avoin, emme rajaa käsiteltäviä aiheita etukäteen. Artikkelit ja puheenvuorot voivat käsitellä Marxia ja marxilaista traditiota teoreettisista ja teoriahistoriallisista näkökulmasta. Olemme kiinnostuneet uusista käsitteellisistä ja menetelmällisistä näkökulmista, nykyisen yhteiskunnallisen todellisuuden teoreettisista ja empiirisistä analyyseista, ja Marxin käsitteiden haastamisesta ja koettelemisesta näissä analyyseissa.

Kapitalistinen globalisaatio on johtanut ennennäkemättömään omaisuus- ja varallisuuserojen kasvuun. Työn perinteiset muodot murenevat. Poliittiset järjestelmät kärsivät legitimaatio-ongelmista. Demokratiaa haastavat äärioikeistolaiset liikkeet. Ilmastonmuutos uhkaa koko ihmiskuntaa. Näihin ongelmiin reagoidaan laajasti erilaisista kriittisistä poliittisista ja tutkimuksellisista näkökulmista. Haluamme edistää näiden lähestymistapojen vuoropuhelua ja siten vahvistaa kykyä vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Samalla etsimme erityistä näkökulmaa tutkimukselle. Olemme kiinnostuneita siitä, mitä kehityksen kapitalistinen muoto merkitsee yhteiskuntasuhteille ja ihmisen luontosuhteelle. Kysymme kritiikin ehtoja ja muotoja. Mitä tarkoittaa kriittinen kriittisessä tutkimuksessa? Miten kriittiset tutkimussuuntaukset liittyvät toisiinsa?

Englannin kieli hallitsee tieteellistä keskustelua ehkä liikaakin, joten toivomme myös muiden kielialueiden tutkimuksen esittelyjä.

Tutkimus & kritiikki on tieteellinen julkaisu, joten pääpaino on tutkimusartikkeleissa, jotka käyvät läpi vertaisarvioinnin. Samalla haluamme edistää keskustelevaa tutkimuskulttuuria. Toivomme lehteen tutkimuksellisia puheenvuoroja, katsauksia tutkimuksen eri aloille ja kirja-arvioita eri teemoista.

Otamme vastaan myös ehdotuksia lehden teemanumeroiksi, teemanumeroille voi ehdottaa vierailevia toimittajia, jotka toteuttavat teemanumeron yhdessä vakituisen toimituksen kanssa.