Hegemonian jäljillä

Giuseppe Cospiton teoksesta Hegemonia: Homeroksesta sukupuolentutkimukseen

Kirjoittajat

  • Mikko Lahtinen Valtio-opin dosentti, yliopistonlehtori Tampereen yliopisto

Avainsanat:

Hegemonia, Gramsci, Marxilainen teoria

Abstrakti

Hegemonia on nykyään laajasti käytetty sana ja käsite ihmistieteissä. Ennen muuta se liitetään Antonio Gramscin (1891–1937) nimeen. Hän puolestaan on ollut jo parin kolmen vuosikymmenen ajan eniten maailmalla siteerattu italialainen 1900-luvun ajattelija – kiitos pitkälti juuri ”hegemonian”. Varsinkin angloamerikkalaisessa akateemisessa maailmassa Gramsci tuli tunnetuksi – 1970-luvulta lähtien – ”hegemonian teoreetikkona”, kun taas italialaisessa ja ranskanlaisessa Gramsci-reseptiossa hegemonia nousi keskustelujen fokukseen vasta verrattain myöhään, kuten Giuseppe Cospito toteaa kirjassaan Hegemonia – Homeroksesta sukupuolentutkimukseen (s. 159). Sitä ennen, 1940-luvulta 1970-luvun alkuun Italialaisen vasemmiston piirissä ja osin laajemminkin kiisteltiin ”Gramscin perinnöstä” ja esitettiin arvioita hänen suhteestaan toisaalta neuvostomarxismiin ja Leniniin, toisaalta italialaiseen uushegeliläiseen perinteeseen (Croce ja Gentile). Tässä italialaisten Gramsci-reseptioiden historiassa esiintyviä hegemonian tulkintoja Cospito selostaa asiantuntevasti kirjansa viimeisessä luvussa ”Hegemonia Gramscin jälkeen”.  Sitä ennen hän tekee yli kahden ja puolen vuosituhannen mittaisen matkan ”hegemonian” käsitehistoriaan antiikin Kreikasta Gramscin Vankilavihkoihin (kirj. 1929–1935).

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.

Lähdeviitteet

Brandist, Craig (2015). The Dimensions of Hegemony – Language, Culture and Politics in Revolutionary Russia. Leiden & Boston: Brill.

Cospito, Giuseppe (2011). Il ritmo del pensiero. Per una lettura diacronica dei “Quaderni del carcere” di Gramsci. Napoli: Bibliopolis.

Francioni, Gianni (1984). L’officina gramsciana. Ipotesi sulla struttura dei ”Quaderni del carcere”. Napoli: Bibliopolis.

Koivisto, Juha (2005). Unruly Subjects. Tampere: Tampere University Press. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/67461

Thomas, Peter (2023). Radical Politics. On the Causes of Contemporary Emancipation. Oxford & New York: Oxford University Press.

Osasto
Katsaukset ja puheenvuorot

Julkaistu

2024-04-30

Viittaaminen

Lahtinen, M. (2024). Hegemonian jäljillä: Giuseppe Cospiton teoksesta Hegemonia: Homeroksesta sukupuolentutkimukseen. Tutkimus & kritiikki, 4(1), 92–102. https://doi.org/10.55294/tk.145295