Marx antologia - nuoren Marxin tekstejä

2021-11-26

Jyväskylän yliopiston SoPhi sarjassa on ilmestynyt Jukka Heiskasen ja Mikka Salon toimittama "Karl Marx - maailman muuttaminen", kokoelma nuoren Marxin tekstejä tarkistettuina tai uusina suomennoksina johdantoineen.  Takakannen teksti:

"Marxin nuoruusajan kirjoituksia on usein pidetty vähemmän merkittävinä kuin kypsän kauden taloustieteellisiä töitä. Näkemys on kuitenkin turhan kapea. Marxin nuoruudentöissä alkavat hahmottua hänen tuotantonsa pysyvät teemat, jotka myöhemmin saavat tarkentuvia ja uudelleen muotoutuvia hahmoja. Näiden tekstien tunteminen on olennaista Marxin ajattelun myöhemmän kehityksen ymmärtämiselle.
Tässä antologiassa on koottuna Marxin nuoruusajan keskeisiä tekstejä tarkistettuina ja korjailtuina. Tekstien yhteyteen on koottuna niitä avaavia kommentaareja Marx-tutkimuksen parissa pitkään aikaa viettäneiltä Jukka Heiskaselta, Olli-Pekka Moisiolta, Vesa Oittiselta ja Jussi Silvoselta." Kirja on ladattavissa SoPhin sivuilta: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/tutkimus/sophi