Marko Ampujan artikkeliin lisätieto

2021-12-21

Lisäyksenä puuttuva tieto Marko Ampujan artikkelista ”Innovaatio nykykapitalismin ideologisena arvona” (Tutkimus & Kritiikki, 1(1), 13–42. https://journal.fi/tk/article/view/95248): artikkeli on syntynyt osana tutkimushanketta, jota on rahoittanut Suomen Akatemia (309299).