Kirjoittajakutsu Tutkimus & kritiikki -lehden I artikkelityöpajaan

2023-01-25

Kirjoittajakutsu

Tutkimus & kritiikki -lehden I artikkelityöpaja

Lauantaina 11.3.2023 klo 12 alkaen

Rauhanasema (Veturitori 3), Pasila, Helsinki

Tutkimus & kritiikki järjestää lauantaina 11. maaliskuuta artikkelityöpajan lehdessä julkaisemista harkitseville kirjoittajille. Työpajassa lehden toimituksen jäsenet kertovat yleisesti Tutkimus & kritiikistä ja käsikirjoituksiaan esitteleville kirjoittajille varataan aikaa heidän artikkeliensa käsittelyyn. Lehden toimitus pyrkii saamaan jokaiselle käsikirjoitukselle kommentoijan. Työpajan tarkoituksena on edistää kirjoittajien käsikirjoituksia ja antaa kirjoittajille palautetta jo ennen niiden lähettämistä toimitukselle. Artikkelityöpajaan ovat tervetulleita niin vertaisarvioitavat tutkimusartikkelit, katsaukset, haastattelut, kirja-arviot kuin keskusteluavauksetkin. Aikataulusyistä työpajaan mahtuu 5–6 käsikirjoitusta. Työpajaan tarjottavan tekstin ei tarvitse olla valmis käsikirjoitus, mutta siitä olisi hyvä käydä ilmi, minkä tyyppisestä tekstistä on kyse ja se, onko kyse teoreettisesta tai empiirisestä artikkelista.

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen saska.heino@helsinki.fi perjantaihin 20.2. mennessä. Toimita hakemuksessasi enintään 200 sanan mittainen abstrakti, josta ilmenee, minkä tyyppistä tekstiä tarjoat, mitä käsikirjoituksesi käsittelee sekä lyhyt maininta keskeisistä argumenteistasi. Toimitus käsittelee lähetetyt hakemukset ja vastaa niihin seuraavalla viikolla. Työpajan osallistujien matkakulut korvataan sekä päivän aikaiset kahvitukset kustannetaan lehden puolesta. Työpajan ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Tutkimus & kritiikki on Karl Marx -seuran julkaisema monitieteinen aikakausjulkaisu. Lehti edistää moniäänistä keskustelua marxilaisen perinteen sisällä ja eri tieteenalojen kriittisten suuntausten välillä. Tutkimus & kritiikki tarjoaa julkaisuväylän erityisesti yhteiskuntatieteellisten ja humanististen alojen kriittiselle tutkimukselle, mutta se ottaa vastaan marxilaiseen perinteeseen liittyviä tutkimuksia myös muilta aloilta. Tutkimus & kritiikki julkaisee vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja ja keskusteluja nykypäivän ja tulevaisuuden polttavista kysymyksistä. Lehdessä julkaistavat tutkimusartikkelit läpäisevät vertaisarvioinnin ja ne valitaan tieteellisin perustein. Marxilaisen yhteiskuntatieteen seura tukee omalta osaltaan lehden julkaisua.

https://journal.fi/tk

Lisätietoja: saska.heino@helsinki.fi

Tervetuloa esittelemään tekstiäsi Tutkimus & kritiikkiin!