Marx ponnahduslautana

Kirjoittajat

  • Jussi Silvonen

Avainsanat:

pääkirjoitus

Abstrakti

Tutkimus ja kritiikki, numeron 1/2021 pääkirjoitus.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.

Lähdeviitteet

Engels, F. (1878/1979). Anti-Dühring. Herra Eugen Dühring tieteen mullistajana. Teoksessa Marx Engels. Valitut teokset. 6 osaa. Osa 5 (suom. A. Tiusanen & V. Oittinen) (ss. 177–523). Moskova: Edistys.

Engels, F. (1888/1979). Ludwig Feuerbach ja klassisen saksalaisen filosofian loppu. Teoksessa Marx Engels Valitut teokset, 6 osaa. Osa 6 (ss. 396–445). Moskova: Edistys.

Engels, F. (1892/1979). Sosialismin kehitys utopiasta tieteeksi. Teoksessa K. Marx & F. Engels, Valitut teokset. 6 osaa. Osa 6 (ss. 35–108). Moskova: Edistys.

Frolov, I. (1984). Dictionary of Philosophy (M. Saifulin & R. R. Dixon, Toim.). Moscow: Progress Publishers.

Hodges, D. C. (1990). The Young Marx: a Reappraisal [1966]. Teoksessa B. Jessop & C. Malcom-Brown (Toim.), Karl Marx’s Social and Political Thought. Critical Assessments. Volume I (ss. 383–396). London: Routledge.

Kortesoja, M. (2016). Power of Articulation: Imagery of Society and Social Action in Structural Marxism and Its Critique. Tampere: University of Tampere.

Marcuse, H. (1969). Neue Quellen zur Grundlegung des Historischen Materialismus [1932]. Teoksessa H. Marcuse, Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft (ss. 7–54). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Marx, K. (1845/1958). Thesen über Feuerbach. Teoksessa MEW 3 (ss. 5–7). Berlin: Dietz.

Marx, K. (1974). Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. (Rohentwurf) 1857-1858. Berlin: Dietz.

Marx, K. (1885/1974). Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua. 2 osa (F. Engels, Toim.; suom. M. Ryömä). Moskova: Edistys.

Marx, K. (1894/1976). Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua. 3 osa. (suom. A. Tiusanen). Moskova: Edistys.

Marx, K. (1978). Louis Bonabarten Brumairekuun kahdeksastoista [1852]. Teoksessa K. Marx & F. Engels, Valitut teokset. 6 osaa. Osa 3 (ss. 141–259). Moskova: Edistys.

Marx, K. (1842/1981). Der leitende Artikel in Nr. 179 der „Kölnischen Zeitung". Teoksessa K. Marx & F. Engels, MEW 1 (ss. 86–104). Berlin: Dietz.

Marx, K. (1890/1991). Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie: 1. Bd., Hamburg 1890. MEGA 2/10. (F. Engels, Toim.). Berlin: Dietz.

Marx, K. (1841/2005). Demokritoksen ja Epikuroksen luonnonfilosofian ero. (J. Heiskanen, Toim. Ja Käänt.). Jyväskylä: Minerva.

Marx, K. (1843/2008). Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. (J. Heiskanen, Toim.). Jyväskylä: Minerva.

Marx, K., & Engels, F. (1978). Feuerbach. Materialistisen ja idealistisen katsontakannan vastakkaisuus [1845]. Teoksessa Marx, K. & Engels, F. Valitut teokset 2 (6 osaa) (ss. 67–147). Moskova: Edistys.

Marx, K., & Engels, F. (1848/1978). Kommunistisen puolueen manifesti. Teoksessa Valitut teokset. 6 osaa. Osa 2 (käänt. A. Tiusanen & O. Perheentupa) (ss. 319–371). Moskova: Edistys.

Pieniniemi, S. (2020). Kulttuuriteollisuus ja dialektiikka — Näkökulmia Theodor W. Adornon ajatteluun. Tampere: Vastapaino.

Torssonen, S. (2019). Transparency as Ideology. Fetishism and Why Individuals Supposedly See Well. Turku: University of Turku.

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2021-08-05

Viittaaminen

Silvonen, J. (2021). Marx ponnahduslautana. Tutkimus & kritiikki , 1(1), 4–12. https://doi.org/10.55294/tk.109127