Pertti Hynynen

Kirjoittajat

  • Vesa Oittinen

Avainsanat:

Pertti Hynynen

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.

Lähdeviitteet

ei ole

Osasto
Katsaukset ja puheenvuorot

Julkaistu

2022-11-15

Viittaaminen

Oittinen, V. (2022). Pertti Hynynen. Tutkimus & kritiikki, 2(1), 133–134. https://doi.org/10.55294/tk.120506