Valistunut arvio vuoden 1989 kumouksen sosioekonomisista seurauksista

Kristen Ghodsee & Mitchell A. Orenstein: Taking Stock of Shock: Social Consequences of the 1989 Revolutions. Oxford: Oxford University Press 2021. 288 s.

Kirjoittajat

  • Saska Heino +358405032524

Avainsanat:

siirtymätaloudet, Itä-Eurooppa, vuoden 1989 kumousten seuraukset, eriarvoisuus

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.

Lähdeviitteet

Aleksijevitš, S. (2018). Neuvostoihmisen loppu: kun nykyhetkestä tuli second handia. Suom. V. Orlov. Helsinki: Tammi

Gunder Frank, A. (1979). Dependent Accumulation and Underdevelopment. New York: Monthly Review Press.

Weber, I. M. (2021). How China Escaped Shock Therapy? The Market Reform Debate. Lontoo & New York: Routledge.

Osasto
Kirja-arviot

Julkaistu

2023-09-11

Viittaaminen

Heino, S. (2023). Valistunut arvio vuoden 1989 kumouksen sosioekonomisista seurauksista: Kristen Ghodsee & Mitchell A. Orenstein: Taking Stock of Shock: Social Consequences of the 1989 Revolutions. Oxford: Oxford University Press 2021. 288 s. Tutkimus & kritiikki, 3(1), 160–163. https://doi.org/10.55294/tk.127881