Vaihtoehtoja kasvulle ja fossiilikapitalismille

Katsaus degrowth-keskusteluun

Kirjoittajat

  • Santeri Sorsa Tampereen Yliopisto

Avainsanat:

degrowth, energiamurros, ilmastonmuutos, luontokato, sosialismi, marxilaisuus, luokkataistelu

Abstrakti

Ilmastonmuutos ja ekokriisi(t) ovat aikamme suurimmat haasteet. Uutiset, tieteelliset artikkelit, asiantuntijahaastattelut, internet-meemit ja lukuisat muut tiedonvälityksen muodot jakavat tietoa ja näkemyksiä ilmastonmuutoksen tuomasta vääjäämättömästä tuhosta. Toisaalta IPCC:n (2023) tuore raportti kertoi, ettei toivoa kuitenkaan ole syytä heittää kokonaan metsään – ainakaan 1,5 celsiusasteen rajoissa pidettävän ilmaston lämpenemisen suhteen. Tässä kat­sausartikkelissa tarkastelen kolmea paljon keskustelua herättänyttä teosta, jotka kaikki tunnustavat tilanteen vakavuuden, mutta pyrkivät tarjoamaan polkuja kohti siedettävää tulevaisuutta. Käsittelen ensiksi Matthew T. Huberin teosta Climate Change as Class War (2022), joka ehdottaa ilmastonmuutoksen torjumisen ja kurssin kääntämisen keinoksi fossiilikapitalismin selättämistä luokkataistelun voimin. Tämän jälkeen käsittelen kahta degrowthia, eli nykymuotoisen kvantitatiivisen talouskasvun loppua, esittelevää teosta: Jason Hickelin kirjaa Less is More (2020) sekä Matthias Schmelzerin, Andrea Vetterin ja Aaron Vansintjanin kirjaa The Future is Degrowth: A Guide to a World Beyond Capitalism (2022). Kaikki kolme teosta edustavat kapitalismille ja nykyiselle fossiilisia polttoaineita ylikuluttavalle tuotantotavalle vaihtoehtoisia näkemyksiä ja politiikkasuosituksia, mutta niiden välillä on niin strategisia kuin teoreettisiakin eroja. Keskeinen erottava tekijä liittyy väittelyyn degrowth-liikkeen (ks. Butler 2021) ja joidenkin ekososialistien välillä (ks. Schwartzman 2021). Karkeasti sanottuna ensimmäisen tavoitteena on kyseenalaistaa kapitalistinen talouskasvun imperatiivi ja samalla luoda tasa-arvoisempi yhteiskunta ilman talouskasvua. Jälkimmäisten tavoitteena on puolestaan haastaa fossiilikapitalismi ja luoda tasa-arvoisempi yhteiskunta siirtymällä kohti uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa sähköistettyä yhteiskuntaa.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.

Lähdeviitteet

BIOS (2021). Miksi puhe irtikytkennästä on hankalaa? [BIOS-tutkimusyksikön blogi.] 16.4.2021. https://bios.fi/puhe-irtikytkennasta/

Butler, S. (2021). Ecosocialism and degrowth: A reply. Climate & Capitalism, 6.1.2022. https://climateandcapitalism.com/2022/01/06/ecosocialism-and-degrowth-a-reply/

D’Alisa, G. (2021) Ecosocialism versus degrowth: a false dilemma. Undisciplined Environments, 9.2.2021 https://undisciplinedenvironments.org/2021/02/09/ecosocialism-versus-degrowth-a-false-dilemma/

Haberl, H., Wiedenhofer, D., Virág, D., Kalt, G., Plank, B. ym. (2020). A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II: synthesizing the insights. Environmental Research Letters, 15(6). https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab842a

Hickel, J. (2020). Less Is More. How Degrowth Will Save the World. Lontoo: William Heinman.

Hickel, J., Dorninger, C., Hanspeter, W. & Intan, S. (2022). Imperialist appropriation in the world economy: Drain from the global South through unequal exchange, 1990–2015. Global Environmental Change, 73, 102467. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102467

Huber, M. T. (2022). Climate Change as Class War: Building Socialism on a Warming Planet. Lontoo: Verso.

Huber, M. (2022). Mish-Mash Ecologism. New Left Review: Side Car. [Blogi] 18.8.2022. https://newleftreview.org/sidecar/posts/mish-mash-ecologism

IPCC (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Summary for policymakers. https://report.ipcc.ch/ar6syr/pdf/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.

Jokilaakso, A. (2021). “Enemmän sähköautoja ja uusiutuvaa energiaa” -väite on utopiaa, koska metalliraaka-aineita ei ole riittävästi. MustRead. 14.12.2021. https://www.mustread.fi/artikkelit/enemman-sahkoautoja-ja-uusiutuvaa-energiaa-vaite-on-utopiaa-koska-metalliraaka-aineita-ei-ole-riittavasti/

Moore, J. W. (2015). Capitalism in the Web of Life. Ecology and the Accumulation of Capital. New York: Verso.

Murphy, P. & Spear, J. (2022). The necessity of ecosocialist degrowth. Global Ecosocialist Network. 4.6.2022. http://www.globalecosocialistnetwork.net/2022/06/04/the-necessity-of-ecosocialist-degrowth/

Schmelzer, M., Vetter, A. & Vansintjan, A. (2022). The Future Is Degrowth: A Guide to a World Beyond Capitalism. Lontoo: Verso.

Schwartzman, D. (2021). A critique of degrowth: An ecosocialist perspective in the context of a global Green New Deal. Climate & Capitalism, 5.1.2022. https://climateandcapitalism.com/2022/01/05/a-critique-of-degrowth/

Therborn, G. (2022). The World and the Left. New Left Review, 137, 23–73.

Vadén, T., Lähde, V., Majava, A., Toivanen, T. T., Eronen, J. T. ym. (2019). Onnistunut irtikytkentä Suomessa. Alue ja ympäristö, 48(1), 3–13. https://doi.org/10.30663/ay.76338

Osasto
Marx ja antroposeeni

Julkaistu

2023-09-11

Viittaaminen

Sorsa, S. (2023). Vaihtoehtoja kasvulle ja fossiilikapitalismille: Katsaus degrowth-keskusteluun. Tutkimus & kritiikki, 3(1), 103–116. https://doi.org/10.55294/tk.128626