Kohti solidaarisempaa kamppailua

Angela Y. Davis: Naiset, rotu ja luokka (Women, Race and Class, 1981). Suom. Anna Tuomikoski. Helsinki: Tutkijaliitto 2021. 312 s.

Kirjoittajat

  • Iida Pöllänen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

musta feminismi, intersektionaalinen feminismi, musta marxilainen perinne, afrikkalaisamerikkalainen historia

Abstrakti

Kirja-arvio teoksesta:

Angela Y. Davis: Naiset, rotu ja luokka (Women, Race and Class, 1981). Suom. Anna Tuomikoski. Helsinki: Tutkijaliitto 2021. 312 s.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.

Lähdeviitteet

Anzaldúa, Gloria (1987/2021). Rajaseutu – La Frontera. Uuden mestizan kutsu. Suom. Heta Rundgren ja Oscar Ortiz-Nieminen. Helsinki: Tutkijaliitto.

Bohrer, Ashley (2018). Intersectionality and Marxism: A Critical Historiography. Historical Materialism, 26(2), 46–74. https://doi.org/10.1163/1569206X-00001617

Combahee River Collective (1977/2012). The Combahee River Collective Statement. Noudettu 23.4.2024 osoitteesta https://www.blackpast.org/african-american-history/combahee-river-collective-statement-1977/

Crenshaw, Kimberlé (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167.

Crenshaw, Kimberlé (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43(6), 1241–1299.

Davis, Angela (1974/1975). Sydämeni halusi vapautta. Suom. Seppo Loponen. Helsinki: Tammi.

Davis, Angela (1982). Women, Race and Class: An Activist Perspective. Women’s Studies Quarterly, 10(4), 5–9.

Davis, Angela (2003). Are Prisons Obsolete? New York: Seven Stories Press.

Hubara, Koko & Swan, Astrid (2020). Suomentajien jälkisanat. Teoksessa Toni Morrison, Toiseuden synty. Rodusta, rajoista ja kirjallisuudesta (suom. Koko Hubara & Astrid Swan), 112–120. Helsinki: Tammi.

Krivonos, Daria (2021). Valkoisuus, luokka ja rodullinen eriarvoisuus työmarkkinoilla. Teoksessa Suvi Keskinen, Minna Seikkula & Faith Mkwesha (toim.), Rasismi, valta ja vastarinta: Rodullistaminen, valkoisuus ja koloniaalisuus Suomessa, 164–184. Helsinki: Gaudeamus.

Lorde, Audre (1979/1993). The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House. Teoksessa Zami; Sister Outsider; Undersong, 110–113. New York: Quality Paperback Book Club.

Lorde, Audre (1983). There Is No Hierarchy of Oppressions. Homophobia and Education: Interracial Books for Children Bulletin, 14(3–4), 9.

Lorde, Audre (1984/2022). Sister Outsider – Esseitä ja puheita. Suom. Kaijamari Sivill. [Helsinki:] Kosmos.

Lye, Colleen (2020). Identity Politics, Criticism, and Self-Criticism. The South Atlantic Quarterly, 119(4), 701–714. https://doi.org/10.1215/00382876-8663603

Osasto
Kirja-arviot

Julkaistu

2024-04-30

Viittaaminen

Pöllänen, I. (2024). Kohti solidaarisempaa kamppailua: Angela Y. Davis: Naiset, rotu ja luokka (Women, Race and Class, 1981). Suom. Anna Tuomikoski. Helsinki: Tutkijaliitto 2021. 312 s. Tutkimus & kritiikki, 4(1), 111–118. https://doi.org/10.55294/tk.144748