Marcello Musto, 2018, Another Marx: Early Manuscripts to the International.

Kirjoittajat

  • Paula Rauhala

Avainsanat:

Karl Marxin elämäkerta, Marcello Musto

Abstrakti

Paula Rauhala arvioi Marcello Muston teoksen: Marcello Musto: Another Marx: Early Manuscripts to the International. Kääntänyt Patrick Camiller. Bloomsbury Academic 2018. 288 s.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.

Lähdeviitteet

Rauhala, Paula (2019). Musto, Marcello: Another Marx. Das Argument 61 (332), 2019, 297–298.

Musto, Marcello (2014). ”Mies paikallaan – Marx Internationaalin aikana”, suomentanut Paula Rauhala. niin & näin 3, 81–90. https://netn.fi/artikkeli/mies-paikallaan-marx-internationaalin-aikana

Musto, Marcello (2018). ”Pääoman kirjoittaminen – Marxin poliittisen taloustieteen kritiikin synty ja rakenne” (suom. Paula Rauhala, Saska Heino, Matti Kortesoja ja Miika Salo). niin & näin 1. Haettu osoitteesta https://netn.fi/artikkeli/paaoman-kirjoittaminen-marxin-poliittisen-taloustieteen-kritiikin-synty-ja-rakenne

Marx, Karl (1976 [1868]). ”Marx Johann Baptist von Schweitzerille“ (suom. Timo Koste ja Vesa Oittinen). Teoksessa Marx–Engels. Kirjeitä (s. 212–215). Edistys: Moskova. Haettu osoitteesta
https://www.marxists.org/suomi/marx-engels/1868/10/13/marx-johann-baptist-von-schweitzerille.htm

Marx, Karl and Engels, Friedrich (1956–1990). Werke. Dietz Verlag: Berlin (DDR).

Liedman, Sven-Eric (2018). A World to Win: the Life and Works of Karl Marx (käänt. Jefferey N. Skinner). Verso: London.
Osasto
Kirja-arviot

Julkaistu

2021-08-05

Viittaaminen

Rauhala, P. (2021). Marcello Musto, 2018, Another Marx: Early Manuscripts to the International. Tutkimus & kritiikki, 1(1), 105–107. https://doi.org/10.55294/tk.91709