Historia on vaarallinen oppiaine

  • Sirkka Ahonen
Avainsanat: historia, oppiaineet, opetus, koulutus, identiteettipolitiikka

Abstrakti

Historia on silmällä pidettävä aine niin valtioiden johtajille kuin tavallisille kansalaisille. Johtajat käyttävät historiaa valtansa legitimoimiseen ja kansalaiset ryhmäänsä identifioitumiseen. Historiaan vedotaan etenkin kriisiaikoina, jolloin kansalaiset kaatavat monumentteja ja pystyttävän uusia, samalla kun valtiovalta puhdistaa historian oppikirjoja. Historianopetuksen odotetaan sopeutuvan politiikan muutoksiin. Nykyään historian oppituntien luonne vaihtelee maittain siten, että autoritaarisesti johdetuissa maissa opetus välittää kansallisia identiteettikertomuksia, kun taas liberaaleissa maissa opiskelijat askaroivat lähteiden ja ristiriitaisten tekstien parissa ja harjoittelevat kriittistä tiedonkäsittelyä. Historianopetuksen ja -oppimisen tutkimus kohdistuukin nimenomaan oppilaiden kykyyn erottaa faktat tulkinnoista ja manipuloiva kerronta älyllisesti rehellisestä esityksestä. Artikkeli päättyy vetoomukseen historian kriittisten käyttöohjeiden sisällyttämisestä kouluopetukseen.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 16, 2021
Viittaaminen
Ahonen, S. (2021). Historia on vaarallinen oppiaine. Tieteessä Tapahtuu, 39(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/107628