Mielikuvitus neurotieteen kuvaamana ja sen merkitys puhekielen evoluution kannalta

  • Olli Piirtola
Avainsanat: mielikuvitus, kuvittelu, neurotieteet, kielitiede, puheen kehitys, kielihistoria

Abstrakti

Tässä artikkelissa luodaan katsaus mielikuvituksen ja kuvittelun käsitteisiin sekä tutkimukseen tavanomaisesta, paleoantropologisesta ja neurobiologisesta näkökulmasta. Aluksi viitataan ajatukseen ihmisen mielikuvituksen vaarallisesta liikakasvusta, kerrataan käsityksiä kuvittelusta ja viitataan mielikuvitusta ajattelussaan keskeisenä pitäneisiin tahoihin. Tämän jälkeen tarkastellaan bostonilaisen neurotutkija Andrey Vyshedskiyn tuoreen paleoantropologis-neurobiologisen tutkimuskatsauksen olettamuksia ja havaintoja mielikuvituksesta sekä yhteydestä normaalin puhekielen kehittymiseen.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 10, 2021
Viittaaminen
Piirtola, O. (2021). Mielikuvitus neurotieteen kuvaamana ja sen merkitys puhekielen evoluution kannalta. Tieteessä Tapahtuu, 39(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/109242