Todellisuuden tutkimiseen tarvitaan vain yhtä tiedettä

  • Samuel Piha
  • Markus J. Rantala

Abstrakti

Vuosisatojen ajan akateeminen yhteisö on jakautunut jyrkästi luonnontieteisiin ja humanistisiin tieteisiin. Keinotekoisesti ylläpidetty jako on hidastanut tieteen kehitystä ja saanut usein avoimen vihamielisiä ja poliittisia ulottuvuuksia. Erilaisista näkökulmistaan, selitystavoistaan ja menetelmistään huolimatta luonnontieteet ja ihmistieteet tutkivat samaa todellisuutta. Siksi tieteenaloja ei pitäisi nähdä keskenään kilpailevina vaan toisiaan täydentävinä. Ristiriidat johtuvat aina tutkijoista, eivät koskaan tieteistä. Onneksi tiede korjaa itseään, ja muutosten tuuli puhaltaa akateemisessa maailmassa.
Osasto
Keskustelua
Julkaistu
huhti 29, 2015
Viittaaminen
Piha, S., & Rantala, M. J. (2015). Todellisuuden tutkimiseen tarvitaan vain yhtä tiedettä. Tieteessä Tapahtuu, 33(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/50780