Tieteidenväliseen tiimalasiin?

  • Jussi Pakkasvirta

Abstrakti

Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos on Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekunnan yksikkö, joka koostuu kehitysmaatutkimuksen, käytännöllisen filosofian, taloustieteen, yhteiskuntahistorian (poliittinen historia sekä talous- ja sosiaalihistoria) ja yleisen valtio-opin oppiaineista. Laitokseen sijoittuvat myös Eurooppa-tutkimuksen verkosto, Helsinki Center of Economic Research ja vuoden 2015 alusta Kuluttajatutkimuskeskus. Laitos on tyypillinen iso suomalainen monitieteinen yliopistoyksikkö, jossa on hyvät edellytykset tieteidenväliseen yhteistyöhön.
Osasto
Tieteenalat dialogissa
Julkaistu
kesä 11, 2015
Viittaaminen
Pakkasvirta, J. (2015). Tieteidenväliseen tiimalasiin?. Tieteessä Tapahtuu, 33(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/51177