Tieteidenväliseen tiimalasiin?

Kirjoittajat

  • Jussi Pakkasvirta

Abstrakti

Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos on Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekunnan yksikkö, joka koostuu kehitysmaatutkimuksen, käytännöllisen filosofian, taloustieteen, yhteiskuntahistorian (poliittinen historia sekä talous- ja sosiaalihistoria) ja yleisen valtio-opin oppiaineista. Laitokseen sijoittuvat myös Eurooppa-tutkimuksen verkosto, Helsinki Center of Economic Research ja vuoden 2015 alusta Kuluttajatutkimuskeskus. Laitos on tyypillinen iso suomalainen monitieteinen yliopistoyksikkö, jossa on hyvät edellytykset tieteidenväliseen yhteistyöhön.
Osasto
Tieteenalat dialogissa

Julkaistu

2015-06-11

Viittaaminen

Pakkasvirta, J. (2015). Tieteidenväliseen tiimalasiin?. Tieteessä Tapahtuu, 33(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/51177