Tieteidenvälisyyden asema Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa

Kirjoittajat

  • Minna Franck

Abstrakti

Helsingin yliopiston tutkijakollegium perustettiin Helsingin yliopiston erilliseksi laitokseksi vuonna 2001. Ensimmäisessä johtosäännössä sen tehtäviksi määriteltiin korkeatasoisen humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen harjoittaminen, tieteidenvälisen kanssakäymisen edistäminen, yliopiston tiedekuntien, laitosten ja muiden yliopistojen kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen, edustamiensa alojen kansainvälisten suhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen sekä suomalaisen tutkimuksen kansainvälisen näkyvyyden edistäminen. Nämä tehtävät ovat säilyneet tutkijakollegiumin johtosäännössä pitkälti tässä muodossa. Tutkijakollegiumin yhdeksi perustehtäväksi siis määriteltiin ”tieteidenvälisen kanssakäymisen edistäminen”.
Osasto
Tieteenalat dialogissa

Julkaistu

2015-06-11

Viittaaminen

Franck, M. (2015). Tieteidenvälisyyden asema Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Tieteessä Tapahtuu, 33(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/51180