Suomen ilmaston erityispiirteitä

  • Reijo Solantie
Avainsanat: ilmasto, metrologia

Abstrakti

Suomen ilmaston erityispiirteitä muihin sirkumpolaarisen Boreaalisen vyöhykkeen alueisiin nähden ovat arktinen valaistus yhdistyneenä boreaaliseen ilmastoon, tehoisan lämpötilan summaan nähden pitkä kasvukausi ja kevätkesän kylmänpurkausten lievyys, talvien lauhuus sekä lumi- ja routaolojen herkkä reagointi vähäisiinkin alueellisiin sademäärä- ja lämpötilaeroihin ja niiden ajallisiin muutoksiin, sekä vielä ihmisen voimakas vaikuttaminen maankäyttöön ja ilmastoon, minkä vertaista ei mistään näin pienen lämpösumman alueelta löydy.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 1, 2001
Viittaaminen
Solantie, R. (2001). Suomen ilmaston erityispiirteitä. Tieteessä Tapahtuu, 19(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57983