Suomen ilmaston erityispiirteitä

  • Reijo Solantie

Abstrakti

Suomen ilmaston erityispiirteitä muihin sirkumpolaarisen
Boreaalisen vyöhykkeen alueisiin nähden ovat arktinen
valaistus yhdistyneenä boreaaliseen ilmastoon, tehoisan
lämpötilan summaan nähden pitkä kasvukausi ja
kevätkesän kylmänpurkausten lievyys, talvien lauhuus
sekä lumi- ja routaolojen herkkä reagointi vähäisiinkin
alueellisiin sademäärä- ja lämpötilaeroihin ja niiden
ajallisiin muutoksiin, sekä vielä ihmisen voimakas
vaikuttaminen maankäyttöön ja ilmastoon, minkä
vertaista ei mistään näin pienen lämpösumman alueelta
löydy.
Avainsanat: ilmasto, metrologia
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2001
Viittaaminen
Solantie, R. (2001). Suomen ilmaston erityispiirteitä. Tieteessä Tapahtuu, 19(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57983