Minkälaiset kulttuurit tuottavat innovaatioita

Kirjoittajat

  • Marjatta Hietala

Avainsanat:

kulttuurit, teknologinen kehitys

Abstrakti

Talouden globalisoituminen ja informaatioteknologian käyttö tuottavuuden tehostajana ovat julkisessa keskustelussa jatkuvasti esillä. Tietoteknologista osaamista pidetään tietointensiivisen työn perustana. Tietoyhteiskunta ymmärretään yhteiskuntana, "jossa laajasti hyödynnetään tietoverkkoja ja tietotekniikkaa, tuotetaan runsaasti tieto- ja viestintäteollisuuden tuotteita ja palveluja ja jossa on monipuolinen viestintäteollisuus" (Tekes). Tällä hetkellä innovatiivisuus liitetään ympärillämme olevaan tietoyhteiskuntaan.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2001-11-01

Viittaaminen

Hietala, M. (2001). Minkälaiset kulttuurit tuottavat innovaatioita. Tieteessä Tapahtuu, 19(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58120