Minkälaiset kulttuurit tuottavat innovaatioita

  • Marjatta Hietala

Abstrakti

Talouden globalisoituminen ja informaatioteknologian
käyttö tuottavuuden tehostajana ovat julkisessa
keskustelussa jatkuvasti esillä. Tietoteknologista
osaamista pidetään tietointensiivisen työn perustana.
Tietoyhteiskunta ymmärretään yhteiskuntana, "jossa
laajasti hyödynnetään tietoverkkoja ja tietotekniikkaa,
tuotetaan runsaasti tieto- ja viestintäteollisuuden tuotteita
ja palveluja ja jossa on monipuolinen viestintäteollisuus"
(Tekes). Tällä hetkellä innovatiivisuus liitetään
ympärillämme olevaan tietoyhteiskuntaan.
Avainsanat: kulttuurit, teknologinen kehitys
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2001
Viittaaminen
Hietala, M. (2001). Minkälaiset kulttuurit tuottavat innovaatioita. Tieteessä Tapahtuu, 19(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58120