Altaistiikka suomalaisen Aasiantutkimuksen kentässä

  • Juha Janhunen
Avainsanat: Aasia, tutkimus

Abstrakti

Kun opetusministeriön asettama ulkoeurooppalaisten kielten ja kulttuurien tutkimuksen ja opetuksen tilaa selvittänyt toimikunta jätti mietintönsä keväällä 1986, se totesi, että Aasian-tuntemuksen ja -tutkimuksen kehittämisen tulee olla yksi Suomen koulutus- ja tiedepolitiikan keskeisistä pitkän tähtäyksen tavoitteista. Taustalla oli kaksi näkökohtaa: toisaalta suomalaisen Aasian-tutkimuksen jo saavuttama pitkä ja korkeatasoinen perinne sekä toisaalta Aasian taloudellisen kehityksen ja poliittisen potentiaalin luoma käytännön tarve.
Osasto
Kirjoja
Julkaistu
touko 1, 1999
Viittaaminen
Janhunen, J. (1999). Altaistiikka suomalaisen Aasiantutkimuksen kentässä. Tieteessä Tapahtuu, 17(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58373