Suuren metsäkeskustelun aikakirjat

Kirjoittajat

  • Kalle Michelsen

Abstrakti

Edmund von Berg: Kertomus Suomenmaan metsistä 1858, sekä Kuvia suuresta muutoksesta. Toim. Matti Leikola, kuvatoimitus Mikko Häyrynen. Kustannusosakeyhtiö Metsälehti, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1995, 93 s., sid. C. W. Gyldén: Suomalaisen metsänhoidon opas. Suomentanut Matti Leikola, Kustannusosakeyhtiö Metsälehti, Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 1998, 158 s., sid.
Osasto
Kirjoja

Julkaistu

1999-05-01

Viittaaminen

Michelsen, K. (1999). Suuren metsäkeskustelun aikakirjat. Tieteessä Tapahtuu, 17(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58381