Mitä Charles Darwin ja hänen aikalaisensa ajattelivat perinnöllisyydestä?

  • Petter Portin
Avainsanat: perinnöllisyys, periytyminen, evoluutioteoria, Darwin Charles, Mendel Gregor, Weismann August, de Vries Hugo, Galton Francis

Abstrakti

Perinnöllisyys, eli se luonnon ilmiö, että sukulaisyksilöt muistuttavat toisiaan enemmän kuin saman lajin yksilöt keskimäärin, on ilmiönä sinänsä ollut aina ihmisille tuttu. Sen sijaan mekanismi, joka perinnöllisyyttä välittää eli periytyminen on tullut tutuksi vain vähitellen.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 16, 2017
Viittaaminen
Portin, P. (2017). Mitä Charles Darwin ja hänen aikalaisensa ajattelivat perinnöllisyydestä?. Tieteessä Tapahtuu, 35(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/60785