Kestävyystiede – kestävyystutkimuksen uusi paradigma?

Kirjoittajat

  • Katriina Soini

Avainsanat:

kestävyystiede, kestävyystutkimus, kestävä kehitys, tieteet, tutkimusalat

Abstrakti

Kestävyystieteestä (sustainability science) käydään vilkasta keskustelua kansainvälisesti. Suomessa kestävyystieteen käsite ja keskustelun sisältö ovat vielä vähän tunnettuja. Tämä kirjoitus esittelee kestävyystutkimuksen keskeisemmät piirteet ja pohtii, miten se poikkeaa aiemmasta kestävän kehityksen tutkimuksesta.
Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2017-02-16

Viittaaminen

Soini, K. (2017). Kestävyystiede – kestävyystutkimuksen uusi paradigma?. Tieteessä tapahtuu, 35(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/60788