Affektiivinen käänne

Yksi vai monia? Käsitteellisiä ja metodologisia pohdintoja

  • Mikko Salmela
Avainsanat: tunteet, emootiot, affektit, tuntemukset, käsitteet, tieteidenvälisyys

Abstrakti

Kiinnostus emootioiden ja affektien tutkimukseen on lisääntynyt huomattavasti niin humanistisissa, yhteiskunnallisissa kuin käyttäytymistieteissä viime vuosikymmeninä. Tähän muutokseen on kyseisillä tieteenaloilla tullut tavaksi viitata ”affektiivisena” tai ”emotionaalisena” käänteenä. Affektiivinen tai emotionaalinen käänne ei kuitenkaan ole käsitteellisesti, teoreettisesti ja metodologisesti yhtenäinen ilmiö. Sen sijaan se koostuu useista osin päällekkäisistä ja samanaikaisista mutta myös osittain itsenäisistä ”käänteistä” eri tieteenaloilla ja jopa niiden sisällä.

Osasto
Tieteenalat dialogissa
Julkaistu
maalis 23, 2017
Viittaaminen
Salmela, M. (2017). Affektiivinen käänne: Yksi vai monia? Käsitteellisiä ja metodologisia pohdintoja. Tieteessä Tapahtuu, 35(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/61405