Affekteista, emootioista ja tunteista

Kirjoittajat

  • Christian von Scheve

Avainsanat:

tunteet, emootiot, affektit, käsitteet

Abstrakti

Tunteen (feeling) käsite on yleisin ja laaja-alaisin subjektiivisen kokemuksen luokka. Tunteita on monenlaisia ja niitä voidaan ryhmitellä eri tavoin. Ne voivat liittyä aistihavaintoihin tai kehollisiin aistimuksiin, kuten nälän tuntemukseen tai kutinaan. Niitä voi liittyä myös asenteisiin, mielialoihin ja mielipiteisiin sekä emootioihin ja affekteihin. Tunteet ovat määritelmän mukaan kokemuksia, jotka edellyttävät tietoisuutta mutta eivät välttämättä intentionaalisuutta.

Suomentanut Mikko Salmela

Osasto
Tieteenalat dialogissa

Julkaistu

2017-03-23

Viittaaminen

von Scheve, C. (2017). Affekteista, emootioista ja tunteista. Tieteessä Tapahtuu, 35(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/61919