Robotit ja tekoäly moraalisina huolenaiheina, toimijoina ja neuvonantajina

  • Arto Laitinen
Avainsanat: tekoäly, robotiikka, moraali, filosofia, toimijuus

Abstrakti

Voivatko robotit tai tekoälyjärjestelmät tulevai­suudessa olla moraalisia toimijoita tai moraa­listen toimijoiden neuvonantajia? Jos niin on, millaista moraalikoodistoa niiden tulisi noudat­taa? Monet huolenaiheet liittyen robotiikkaan tai tekoälyihin ovat täysin riippumattomia näistä kysymyksistä: järjestelmät voivat saada aikaan vahinkoa, vaikka eivät olekaan moraalisia toi­mijoita.

Osasto
Tieteenalat dialogissa
Julkaistu
helmi 15, 2018
Viittaaminen
Laitinen, A. (2018). Robotit ja tekoäly moraalisina huolenaiheina, toimijoina ja neuvonantajina. Tieteessä Tapahtuu, 36(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/69280