Tutkimusetiikka Suomessa 1980-luvulta tähän päivään

Kirjoittajat

  • Paavo Löppönen
  • Eero Vuorio

Avainsanat:

Paavo Löppönen, Eero Vuorio, tutkimusetiikka, Suomen Akatemia, opetusministeriö, tutkimuseettinen neuvottelukunta, TENK, eettiset neuvottelukunnat, tutkimuseettinen ohje, hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset, vilppi, Carl Öhman, Tieteellisten seurain

Abstrakti

Tutkimusetiikka nousi Suomessa 1980- ja 1990- luvun taitteessa tiedepolitiikan asialistalle. Suomen Akatemian ja opetusministeriön tiiviin yhteistyön yhtenä tuloksena perustettiin tutkimuseettinen neuvottelukunta, joka aloitti toimintansa vuoden 1992 alussa. Ensimmäiset tutkimuseettiset ohjeet julkaistiin vuonna 1994. Suomi toimi tuolloin tutkimusetiikan kansainvälisessä eturintamassa, ja se on siitä lähtien ollut erittäin aktiivinen yhteistyökumppani kehitettäessä eurooppalaisia ja globaaleja ohjeistuksia hyvän tieteellisen käytännön loukkausten ja vilpin ehkäisemiseksi sekä epäiltyjen rikkomusten käsittelemiseksi.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-02-21

Viittaaminen

Löppönen, P., & Vuorio, E. (2013). Tutkimusetiikka Suomessa 1980-luvulta tähän päivään. Tieteessä tapahtuu, 31(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/7704