Vastuullinen tiede- ja innovaatiotoiminta – vastaus tieteen ja tiedepolitiikan kriisiin

  • Mikko Rask
  • Nina Kahma
  • Markku Mattila
  • Susanna Vase
Avainsanat: tutkimus, tiedepolitiikka, projektit, hankkeet, vaikuttavuus, vastuullisuus

Abstrakti

Euroopan unionin tiede- ja innovaatiostrategia Horizon 2020 lähtee siitä, että tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (T & I) panostaminen on keskeistä yhteiskunnan kehitykselle ja kasvulle. Strategiassa otetaan huomioon ihmiskunnan suurien haasteiden edellyttämä tarve panostaa tieteeseen ja innovaatioihin. EU:n tutkimuspolitiikassa onkin alettu edellyttää yhteiskunnallisen vastuullisuuden tarkempaa määrittelyä, ja sitä on ohjeistettu niin sanotun RRI-mallin (Responsible Research and Innovation) avulla. Toistaiseksi RRI-käsitteelle ei ole vakiintunutta suomenkielistä käännöstä, mutta tässä artikkelissa siihen viitataan nimellä vastuullinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 14, 2019
Viittaaminen
Rask, M., Kahma, N., Mattila, M., & Vase, S. (2019). Vastuullinen tiede- ja innovaatiotoiminta – vastaus tieteen ja tiedepolitiikan kriisiin. Tieteessä Tapahtuu, 37(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/79371