Totuus, pragmatismi ja rohkeus uskoa

  • Sami Pihlström
Avainsanat: filosofia, totuus, pragmatismi, käsitteet

Abstrakti

Donald Trump ja muut populistit eivät juuri totuudesta piittaa. Mikäli totuus kuitenkin määritellään pragmatistisen totuuskäsityksen mukaisesti uskomusten toimivuudeksi, ovatko ”totuudenjälkeisen ajan” valehtelijoiden väitteet tosia, jos heille on niistä hyötyä? Filosofien on syytä jatkaa Ilkka Niiniluodon toivomaa ”totuuden käsitteen selkeää analyysiä ja arvonpalautusta” myös pragmatismiin vakavaa huomiota kiinnittäen.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 2, 2019
Viittaaminen
Pihlström, S. (2019). Totuus, pragmatismi ja rohkeus uskoa. Tieteessä Tapahtuu, 37(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/80464