Konkreettisia tekoja yliopistonlehtoreiden urapolun kehittämiseksi

Kirjoittajat

  • Antti Korpisaari
  • Antti Lahelma
  • Kristina Malmio
  • Pia Olsson
  • Merja Polvinen
  • Elina Räsänen
  • Kirsti Salmi-Niklander

Abstrakti

Seitsemän humanistisen tiedekunnan professoria otti ansiokkaasti kantaa Helsingin yliopiston omaan sovellukseen vakinaistamispolkujärjestelmästä (”Urapolun ongelmat suomalaisissa yliopistoissa”, Tieteessä tapahtuu 6/2018). Kirjoittajat osoittavat ne moninaiset ongelmat, jotka ovat seurausta siitä, että Yhdysvalloista omaksuttua tenure track -järjestelmää ei ole kyetty mielekkäällä tavalla nivomaan aiempiin, olemassa oleviin rakenteisiin. Jatkamme keskustelua yhdestä kirjoituksessa esille nostetusta kipukohdasta, eli yliopistonlehtorien asemasta.

Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2019-05-02

Viittaaminen

Korpisaari, A., Lahelma, A., Malmio, K., Olsson, P., Polvinen, M., Räsänen, E., & Salmi-Niklander, K. (2019). Konkreettisia tekoja yliopistonlehtoreiden urapolun kehittämiseksi. Tieteessä tapahtuu, 37(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/80470