Konkreettisia tekoja yliopistonlehtoreiden urapolun kehittämiseksi

Kirjoittajat

  • Antti Korpisaari
  • Antti Lahelma
  • Kristina Malmio
  • Pia Olsson
  • Merja Polvinen
  • Elina Räsänen
  • Kirsti Salmi-Niklander

Abstrakti

Seitsemän humanistisen tiedekunnan professoria otti ansiokkaasti kantaa Helsingin yliopiston omaan sovellukseen vakinaistamispolkujärjestelmästä (”Urapolun ongelmat suomalaisissa yliopistoissa”, Tieteessä tapahtuu 6/2018). Kirjoittajat osoittavat ne moninaiset ongelmat, jotka ovat seurausta siitä, että Yhdysvalloista omaksuttua tenure track -järjestelmää ei ole kyetty mielekkäällä tavalla nivomaan aiempiin, olemassa oleviin rakenteisiin. Jatkamme keskustelua yhdestä kirjoituksessa esille nostetusta kipukohdasta, eli yliopistonlehtorien asemasta.

Osasto
Keskustelua
Julkaistu
touko 2, 2019

Viittaaminen

Korpisaari, A., Lahelma, A., Malmio, K., Olsson, P., Polvinen, M., Räsänen, E., & Salmi-Niklander, K. (2019). Konkreettisia tekoja yliopistonlehtoreiden urapolun kehittämiseksi. Tieteessä Tapahtuu, 37(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/80470