Rodusta ja rotujen olemassaolosta

  • Jani Sinokki
Avainsanat: filosofia, rodut, luokitus, käsitteet

Abstrakti

Rodun käsite on ongelmallinen monesta syystä, ja ihmisrotujen olemassaolo on usein kiistetty sekä tieteessä että filosofiassa. Iso osa tästä kiistasta palautuu filosofisiin peruskysymyksiin olemassaolon luonteesta ja erilaisista (esim. sosiaalisiin luokitteluihin liittyvistä) olemassaolon tavoista, eikä sinänsä ole erityinen juuri rotukeskustelulle. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on yleistajuistaa joitakin keskeisiä filosofisia ongelmia, jotka toisinaan näyttävät jäävän rotuihin ja rasismiin liittyvän luonnontieteellisemmin orientoituneen keskustelun jalkoihin.

Osasto
Katsauksia
Julkaistu
marras 12, 2020
Viittaaminen
Sinokki, J. (2020). Rodusta ja rotujen olemassaolosta. Tieteessä Tapahtuu, 38(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/99586