Työväentutkimus Vuosikirja on työväestöä ja yhteiskunnallisia aiheita käsittelevä tieteellinen julkaisu, joka sisältää muun muassa artikkeleita, mielipidekirjoituksia, opinnäyte-esittelyjä ja kirja-arvioita. Julkaisulla on käytössä Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus, ja Julkaisufoorumi-luokituksessa (Jufo) se on tasolla 1.

 

Vertaisarviointi

Työväentutkimus Vuosikirjassa julkaistavat artikkelit ovat pääsääntöisesti vertaisarvioituja.

Työväentutkimuksella on ollut käytössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus vuodesta 2016 lähtien, ja julkaisu on sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja (ks. https://www.tsv.fi/tunnus).

Vertaisarvioitavien artikkelien julkaisemisessa noudatetaan referee-menettelyä. Vertaisarvioitavat artikkelit lähetetään vertaisarvioitavaksi vähintään kahdelle lausunnonantajalle. Lausunnonantajille ei kerrota artikkelin kirjoittajan henkilöllisyyttä eikä kirjoittajalle lausunnonantajien henkilöllisyyksiä. Myöskään lausunnonantajille ei kerrota toistensa henkilöllisyyksiä.

Lausunnonantajilta pyydetään vapaamuotoinen lausunto, joka toimitetaan kirjoittajalle. Arvioitsija voi suosittaa lausunnossaan, että artikkeli julkaistaan sellaisenaan, ehdotetuin muutoksin tai jätetään julkaisematta. Kirjoittajan edellytetään muokkaavan artikkeliaan saamiensa lausuntojen mukaisesti. Kirjoittaja lähettää muokatun version artikkelistaan Työväentutkimus-vuosikirjan toimitukselle ja lisää mukaan saatteen, jossa hän kertoo, miten hän on ottanut lausunnot huomioon. Tavoiteaika referee-menettelylle on 4 viikkoa.

Lopullisen julkaisupäätöksen tekee Työväentutkimuksen toimitus.

 

Kustantaja: Työväenperinne - Arbetartradition ry

 

Julkaisijat:

Kansan Arkisto

Työväen Arkisto

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura

Työväenmuseo Werstas

Työväenperinne - Arbetartadition ry