Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
  • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
  • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.
  • Kirjoittaja hyväksyy kirjoittajasopimuksen, joka on osoitteessa https://journal.fi/tyovaentutkimus/kirjoittajasopimus

Kirjoittajan ohjeet

Työväentutkimus Vuosikirja

 

Kirjoitusohjeet

 

Tekstien lähettäminen

 

Tekstit lähetetään Open Journal System -alustan kautta (https://journal.fi/tyovaentutkimus/).

 

Teosten tiedot (koskee vain kirja-arvioita)

 

Kirja-arvostelun alkuun merkitään arvosteltavasta teoksesta seuraavat tiedot: tekijä, teoksen nimi, kustantaja, ilmestymisvuosi, sivumäärä, ISBN-numero. Jos kyseessä on verkkojulkaisu, myös verkko-osoite merkitään. Teoksen tietoja ei kursivoida.

 

Opinnäytteiden tiedot (koskee vain opinnäyte-esittelyjä)

 

Opinnäyte-esittelyn loppuun merkitään, mikä opinnäyte on kyseessä (esim. pro gradu -tutkielma) sekä opinnäytteen nimi, oppilaitos, oppiaine ja julkaisuvuosi.

 

Vertaisarviointiprosessi (koskee vain vertaisarvioitavia artikkeleita)

 

Ennen vertaisarviointia kirjoittajan tulee anonymisoida artikkeli, eli poistaa tiedostosta tekijätiedot ja muokata viittausmerkintöjä siten, että kirjoittajan nimi ei ole helposti tunnistettavissa. Jos kirjoittajan nimi on mainittu paperissa, se korvataan merkinnällä [Tekijä]. Vertaisarviointiprosessin jälkeen kirjoittaja korjaa kohdat, joissa hän on käyttänyt tällaista merkintää, ja lisää paperiin etu- ja sukunimensä, asemansa, affiliaationsa ja asuinpaikkansa.

 

Kieli

 

Paperit kirjoitetaan sovitulla kielellä.

 

Abstrakti (koskee vain artikkeleita)

 

Toimita lyhyt, maksimissaan 1 000 merkin abstrakti sekä englanniksi että suomeksi. Abstraktissa ei käytetä viitemerkintöjä.

 

Avainsanat (koskee vain artikkeleita)

 

Lisää abstraktin yhteyteen 3–6 avainsanaa.

 

Enimmäispituus

 

Enimmäispituutta ei saa ylittää. Viitemerkinnät sisältyvät enimmäispituuteen.

 

Rakenne ja tyyli

 

Käytä Times New Roman -fonttia, fonttikokoa 12 ja riviväliä 1.5.

 

Anna tekstillesi otsikko. Myös väliotsikoita voi käyttää. Älä numeroi otsikoita.

 

Älä käytä tavutusta.

 

Kursiivia tai lihavointia voi käyttää harkitusti yksittäisten sanojen korostamisessa. Näistä kahdesta suositellaan käytettäväksi kursivointia.

Sisennä yli kolme riviä pitkät lainaukset vasemmasta marginaalista.

 

Numeroi ja otsikoi kuvat, kuviot ja taulukot. (esim. Kuvio 1. Otsikko.). Lisää kuviot ja taulukot haluamillesi paikoille ja toimita ne myös erillisinä tiedostoina.

 

Viitemerkinnät

 

Käytä Chicago Manual of Stylen “notes and bibliography” -viittaustyyliä: https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html.

 

Käytä alaviitteitä ja lisää tekstin loppuun lähdeluettelo.

 

Kun viittaat lähteeseen ensimmäisen kerran, ilmoita lähteen täydelliset tiedot alaviitteessä. Käytä sen jälkeen samaan lähteeseen viitatessasi lyhennettyä viitemerkintää, joka sisältää tekijän sukunimen, otsikon ensimmäiset sanat ja sivunumeron. Esimerkiksi: Alapuro, State and Revolution, 32.

 

URL-osoitteet merkitään kokonaan.

 

Esimerkkejä:

 

Kirjat

                     

Alaviitteissä:

Viittausjärjestys: Tekijä(t), Kirjan otsikko (Julkaisupaikka: Julkaisija, vuosi), sivut, joihin viitataan.

Esimerkki: Risto Alapuro, State and Revolution in Finland (Berkeley: University of California Press, 1988), 23.

 

Lähdeluettelossa:

Viittausjärjestys: Tekijä(t). Kirjan otsikko. Julkaisupaikka: Julkaisija, vuosi.

Esimerkki: Alapuro, Risto. State and Revolution in Finland. Berkeley: University of California Press, 1988.

 

Artikkeli toimitetussa teoksessa

 

Alaviitteissä:

Viittausjärjestys: Tekijä(t), "Artikkelin otsikko," teoksessa Teoksen otsikko, toim. Toimittajien nimet (Julkaisupaikka: Julkaisija, vuosi), sivut, joihin viitataan.

Esimerkki: Jorma Kalela, "Teoriattomuus historiantutkimuksen yhteiskuntasuhteessa," teoksessa Menneisyyden rakentajat: Teoriat historiantutkimuksessa, toim. Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka & Tuomas Tepora (Helsinki: Gaudeamus, 2018), 20–21.

 

Lähdeluettelossa:

Viittausjärjestys: Tekijä(t). "Artikkelin otsikko." Teoksessa Teoksen otsikko, toimittaneet toimittajien nimet, sivut, joilla artikkeli on. Julkaisupaikka: Julkaisija, vuosi.

Esimerkki: Kalela, Jorma. "Teoriattomuus historiantutkimuksen yhteiskuntasuhteessa." Teoksessa Menneisyyden rakentajat: Teoriat historiantutkimuksessa, toimittaneet Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka & Tuomas Tepora, 20–45. Helsinki: Gaudeamus, 2018.

 

E-artikkelit

 

Alaviitteissä:

Viittausjärjestys: Tekijä(t), ”Artikkelin otsikko.” Julkaisun nimi volyymi, numero, (vuosi): sivu(t), DOI.

Esimerkki: Lewis Young, ”The Infant Hercules and the Socialist Missionary: Ellen Wilkinson in Middlesbrough East, 1924–1931.” Labour History Review 84, 1 (2019): 45, https://doi.org/10.3828/lhr.2019.2.

 

Jos DOI-tunnistetta ei ole saatavilla, merkitse päivä, kuukausi, vuosi, URL.

 

Lähdeluettelossa:

Viittausjärjestys: Tekijä(t), ”Artikkelin otsikko.” Julkaisun nimi volyymi, numero, (vuosi): sivuväli. DOI.

Esimerkki: Young, Lewis. ”The Infant Hercules and the Socialist Missionary: Ellen Wilkinson in Middlesbrough East, 1924–1931.” Labour History Review 84, 1 (2019): 21–46. https://doi.org/10.3828/lhr.2019.2.

 

Jos DOI-tunnistetta ei ole saatavilla, merkitse päivä, kuukausi, vuosi, URL.

 

Arkistolähteet

 

Alaviitteissä:

Viittausjärjestys: Dokumentti, päiväys (päivä, kuukausi, vuosi), tunniste (arkistoyksikön signum, volyyminumero tms.), kokoelman nimi, säilyttävä arkisto tai sen lyhenne.

Käyttäessäsi tunnisteita tai lyhenteitä noudata säilyttävän arkiston ohjeita.

Arkistolähteet suositellaan merkittäväksi alkuperäisellä kielellä. Kirjoittaja voi kuitenkin kääntää ne tarvittaessa artikkelissaan käyttämälle kielelle.

Esimerkki: Suomen Sosialidemokraattisen puolueen puolueneuvoston pöytäkirjat, 30.10.1917, CB 1, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen arkisto, TA.

 

Lähdeluettelossa:

Viittausjärjestys: Säilyttävä arkisto ja sen lyhenne, sijainti, kokoelman nimi.

Esimerkki:

Työväen Arkisto (TA), Helsinki. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen arkisto.

 

Lisätietoja

Lisätietoja toimitussihteeriltä: alpo.vakeva@tyovaenperinne.fi.

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

 

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.