Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
 • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
 • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
 • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.
 • Kirjoittaja hyväksyy kirjoittajasopimuksen:

  TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJAN KIRJOITTAJASOPIMUS

  Käsikirjoituksen luovuttaminen

  Käsikirjoitus luovutetaan kustantajalle sovittuun päivämäärään mennessä.

  Tekijän / tekijöiden tulee noudattaa heille toimitettuja kirjoitusohjeita.

  Teoksen julkaiseminen

  Teos julkaistaan Työväentutkimus Vuosikirjassa.

  Teos julkaistaan osana Työväentutkimus Vuosikirjaa paperimuodossa ja sähköisessä muodossa.

  Työväentutkimus Vuosikirja julkaistaan Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssillä (CC BY 4.0).

  Työväentutkimus Vuosikirja julkaistaan sähköisessä muodossa Journal.fi-sivustolla.

  Tekijänpalkkio

  Tekijälle / tekijöille ei makseta palkkiota.

  Tekijänkappaleet

  Jokainen tekijä saa 3 tekijänkappaletta Työväentutkimus Vuosikirjaa.

  Kustantajan ja tekijän oikeudet ja velvollisuudet

  Tekijä / tekijät ovat vastuussa julkaisuoikeuden hankkimisesta sellaisiin kuva-, taulukko tms. aineistoihin, joita he tarjoavat julkaistavaksi teoksessa, myös julkaisuoikeuksista sähköistä rinnakkaisjulkaisua varten. Tällaisista oikeuksista aiheutuvat kustannukset voidaan osoittaa suoraan tekijälle / tekijöille. Vuosikirjan toimituksen hankkiessa kuvia kustantaja huolehtii vastaavasti julkaisuoikeuksista ja käyttömaksuista.

  Vuosikirjan toimituksella on oikeus muokata teosta mutta ei muuttaa sen sisältöä. Jos toimitus haluaa tehdä oleellisia muutoksia teokseen, niistä on neuvoteltava tekijän kanssa. Toimitus voi päättää artikkelin julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä.

  Kustantaja määrää teoksen ulkoasun, painoksen ja painopaikan taikka sähköisen muodon toteutuksen.

  Työväentutkimus Vuosikirjassa julkaistavia teoksia koskee CC BY 4.0 -lisenssi, joka antaa oikeuden kopioida, muokata ja jakaa teosta alkuperäisessä ja muokatussa muodossa. Teoksen voi myös yhdistää muihin aineistoihin ja käyttää missä tahansa tarkoituksessa, myös kaupallisessa. Tällöin lähde on mainittava asianmukaisesti sekä merkittävä, mikäli teokseen on tehty muutoksia. Lisätietoja lisenssistä: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Kirjoittajan ohjeet

Työväentutkimus Vuosikirja

 

Kirjoitusohjeet

 

Tekstien lähettäminen

 

Tekstit lähetetään Open Journal System -alustan kautta (https://journal.fi/tyovaentutkimus/).

 

Teosten tiedot (koskee vain kirja-arvioita)

 

Kirja-arvostelun alkuun merkitään arvosteltavasta teoksesta seuraavat tiedot: tekijä, teoksen nimi, kustantaja, ilmestymisvuosi, sivumäärä, ISBN-numero. Jos kyseessä on verkkojulkaisu, myös verkko-osoite merkitään.

 

Opinnäytteiden tiedot (koskee vain opinnäyte-esittelyjä)

 

Opinnäyte-esittelyn loppuun merkitään, mikä opinnäyte on kyseessä (esim. pro gradu -tutkielma) sekä opinnäytteen nimi, oppilaitos, oppiaine ja julkaisuvuosi.

 

Vertaisarviointiprosessi (koskee vain vertaisarvioitavia artikkeleita)

 

Ennen vertaisarviointia kirjoittajan tulee anonymisoida artikkeli, eli poistaa tiedostosta tekijätiedot ja muokata viittausmerkintöjä siten, että kirjoittajan nimi ei ole helposti tunnistettavissa. Jos kirjoittajan nimi on mainittu paperissa, se korvataan merkinnällä [Tekijä]. Vertaisarviointiprosessin jälkeen kirjoittaja korjaa kohdat, joissa hän on käyttänyt tällaista merkintää, ja lisää paperiin etu- ja sukunimensä, asemansa, affiliaationsa ja asuinpaikkansa.

 

Kieli

 

Paperit kirjoitetaan sovitulla kielellä.

 

Abstrakti (koskee vain artikkeleita)

 

Toimita lyhyt, maksimissaan 1 000 merkin abstrakti. Abstraktissa ei käytetä viitemerkintöjä.

 

Avainsanat (koskee vain artikkeleita)

 

Lisää abstraktin yhteyteen 3–6 avainsanaa.

 

Enimmäispituus

 

Enimmäispituutta ei saa ylittää. Viitemerkinnät sisältyvät enimmäispituuteen.

 

Rakenne ja tyyli

 

Käytä Times New Roman -fonttia, fonttikokoa 12 ja riviväliä 1.5.

 

Anna tekstillesi otsikko. Myös väliotsikoita voi käyttää. Älä numeroi otsikoita.

 

Älä käytä tavutusta.

 

Kursiivia tai lihavointia voi käyttää harkitusti yksittäisten sanojen korostamisessa. Näistä kahdesta suositellaan käytettäväksi kursivointia.

Sisennä yli kolme riviä pitkät lainaukset vasemmasta marginaalista.

 

Numeroi ja otsikoi kuvat, kuviot ja taulukot. (esim. Kuvio 1. Otsikko.). Lisää kuviot ja taulukot haluamillesi paikoille ja toimita ne myös erillisinä tiedostoina.

 

Viitemerkinnät

 

Käytä Chicago Manual of Stylen “notes and bibliography” -viittaustyyliä: https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html.

 

Käytä alaviitteitä ja lisää tekstin loppuun lähdeluettelo.

 

Kun lähteeseen viitataan ensimmäisen kerran, lähteen täydelliset tiedot ilmoitetaan alaviitteessä. Sen jälkeen voidaan käyttää lyhennettyä viitemerkintää, joka sisältää tekijän sukunimen, otsikon ensimmäiset sanat ja sivunumeron. Esimerkiksi: Alapuro, State and Revolution, 32.

 

Kun viittaat samaan lähteeseen peräkkäin, voit käyttää lyhennettä ibid.

 

URL-osoitteet merkitään kokonaan.

 

Esimerkkejä:

 

Kirjat

                     

Alaviitteissä:

Viittausjärjestys: Tekijä(t), kirjan otsikko. Painos (vain jos kyse ei ole ensimmäisestä painoksesta). (Julkaisupaikka: julkaisija, vuosi), sivu(t).

Esimerkki: Risto Alapuro, State and Revolution in Finland. (Berkeley: University of California Press, 1988), 23.

 

Lähdeluettelossa:

Viittausjärjestys: Tekijä(t). Kirjan otsikko. Painos (vain jos kyse ei ole ensimmäisestä painoksesta). Julkaisupaikka: julkaisija, vuosi.

Esimerkki: Alapuro, Risto. State and Revolution in Finland. Berkeley: University of California Press, 1988.

                     

E-artikkelit

 

Alaviitteissä:

Viittausjärjestys: Tekijä(t), ”artikkelin otsikko.” Julkaisun nimi volyymi, numero, (vuosi): sivu(t), DOI.

Esimerkki: Lewis Young, ”The Infant Hercules and the Socialist Missionary: Ellen Wilkinson in Middlesbrough East, 1924–1931.” Labour History Review 84, 1 (2019): 45, https://doi.org/10.3828/lhr.2019.2.

 

Jos DOI-tunnistetta ei ole saatavilla, merkitse päivä, kuukausi, vuosi, URL.

 

Lähdeluettelossa:

Viittausjärjestys: Tekijä(t), ”artikkelin otsikko.” Julkaisun nimi volyymi, numero, (vuosi): sivuväli. DOI.

Esimerkki: Young, Lewis. ”The Infant Hercules and the Socialist Missionary: Ellen Wilkinson in Middlesbrough East, 1924–1931.” Labour History Review 84, 1 (2019): 21–46. https://doi.org/10.3828/lhr.2019.2.

 

Jos DOI-tunnistetta ei ole saatavilla, merkitse päivä, kuukausi, vuosi, URL.

 

Arkistolähteet

 

Alaviitteissä:

Viittausjärjestys: Dokumentti, päiväys (päivä, kuukausi, vuosi), tunniste (arkistoyksikön signum, volyyminumero tms.), kokoelman nimi, säilyttävä arkisto tai sen lyhenne.

Käyttäessäsi tunnisteita tai lyhenteitä noudata säilyttävän arkiston ohjeita.

Arkistolähteet suositellaan merkittäväksi alkuperäisellä kielellä. Kirjoittaja voi kuitenkin kääntää ne tarvittaessa artikkelissaan käyttämälle kielelle.

Esimerkki: Suomen Sosialidemokraattisen puolueen puolueneuvoston pöytäkirjat, 30.10.1917, CB 1, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen arkisto, TA.

 

Lähdeluettelossa:

Viittausjärjestys: Säilyttävä arkisto ja sen lyhenne, sijainti, kokoelman nimi.

Esimerkki:

Työväen Arkisto (TA), Helsinki

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen arkisto.

 

Lisätietoja

Lisätietoja toimitussihteeriltä: alpo.vakeva@tyovaenperinne.fi.

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

 

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.