Vertaisarvointi

Vertaisarviointi

Työväentutkimus Vuosikirjassa julkaistavat artikkelit ovat pääsääntöisesti vertaisarvioituja. Työväentutkimus Vuosikirjalla on käytössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus, ja julkaisu on sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja (ks. https://www.tsv.fi/tunnus). Vuodesta 2016 alkaen vertaisarvoidut artikkelit merkitään tunnuksella:

 

 

Vertaisarvioitavat artikkelit lähetetään vertaisarvioitavaksi vähintään kahdelle lausunnonantajalle. Vertaisarviointi toteutetaan tuplasokkona (double blind -review), jossa kirjoittajan ja arvioijan henkilöllisyys säilyvät toisilleen tuntemattomina.

Lausunnonantaja kirjoittaa käsikirjoituksesta vapaamuotoisen lausunnon, jossa hän esittää mielipiteensä siitä, tuleeko käsikirjoitus julkaista sellaisenaan, tuleeko se julkaista muutoksin vai tuleeko se jättää julkaisematta. Päätoimittaja päättää lausuntojen pohjalta siitä, jatketaanko käsikirjoituksen toimittamista. Jos toimittamista jatketaan, kirjoittajaa pyydetään muokkaamaan käsikirjoitusta lausuntojen mukaisella tavalla ja sovitussa aikataulussa. Palauttaessaan muokkaamaansa käsikirjoitusta kirjoittaja lisää mukaan saatteen, jossa hän kertoo, miten hän on ottanut lausunnot huomioon. Lopullisen julkaisupäätöksen tekee Työväentutkimus Vuosikirjan päätoimittaja.