Kirjoittajasopimus

TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJAN KIRJOITTAJASOPIMUS

Käsikirjoituksen luovuttaminen

Käsikirjoitus luovutetaan kustantajalle sovittuun päivämäärään mennessä.

Tekijän / tekijöiden tulee noudattaa heille toimitettuja kirjoitusohjeita.

Teoksen julkaiseminen

Teos julkaistaan Työväentutkimus Vuosikirjassa.

Teos julkaistaan osana Työväentutkimus Vuosikirjaa paperimuodossa ja sähköisessä muodossa.

Työväentutkimus Vuosikirja julkaistaan Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssillä (CC BY 4.0).

Työväentutkimus Vuosikirja julkaistaan sähköisessä muodossa Journal.fi-sivustolla.

Tekijänpalkkio

Tekijälle / tekijöille ei makseta palkkiota.

Tekijänkappaleet

Jokainen tekijä saa 3 tekijänkappaletta Työväentutkimus Vuosikirjaa.

Kustantajan ja tekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tekijä / tekijät ovat vastuussa julkaisuoikeuden hankkimisesta sellaisiin kuva-, taulukko tms. aineistoihin, joita he tarjoavat julkaistavaksi teoksessa, myös julkaisuoikeuksista sähköistä rinnakkaisjulkaisua varten. Tällaisista oikeuksista aiheutuvat kustannukset voidaan osoittaa suoraan tekijälle / tekijöille. Vuosikirjan toimituksen hankkiessa kuvia kustantaja huolehtii vastaavasti julkaisuoikeuksista ja käyttömaksuista.

Vuosikirjan toimituksella on oikeus muokata teosta mutta ei muuttaa sen sisältöä. Jos toimitus haluaa tehdä oleellisia muutoksia teokseen, niistä on neuvoteltava tekijän kanssa. Toimitus voi päättää artikkelin julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä.

Kustantaja määrää teoksen ulkoasun, painoksen ja painopaikan taikka sähköisen muodon toteutuksen.

Työväentutkimus Vuosikirjassa julkaistavia teoksia koskee CC BY 4.0 -lisenssi, joka antaa oikeuden kopioida, muokata ja jakaa teosta alkuperäisessä ja muokatussa muodossa. Teoksen voi myös yhdistää muihin aineistoihin ja käyttää missä tahansa tarkoituksessa, myös kaupallisessa. Tällöin lähde on mainittava asianmukaisesti sekä merkittävä, mikäli teokseen on tehty muutoksia. Lisätietoja lisenssistä: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi