Toimituskunta

toimituskunta:

päätoimittaja: Erkki Vasara, VTT, dosentti, Helsingin yliopisto

toimitussihteeri: Alpo Väkevä, FM, jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto; tietoasiantuntija, Työväenliikkeen kirjasto (Työväenperinne ry:n edustaja toimituskunnassa)

muut toimituskunnan jäsenet:

Tuija Siimes, VTM, kirjastonjohtaja, Työväenliikkeen kirjasto (Työväenperinne ry:n edustaja toimituskunnassa)

Henri Sundholm (Kansan Arkiston edustaja toimituskunnassa)

Pete Pesonen, FM, jatko-opiskelija, Turun yliopisto (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran edustaja toimituskunnassa)

Marita Viinamäki, FM, tutkija (Työväenmuseo Werstaan edustaja toimituskunnassa)

Mikko Kosunen, FM, erikoistutkija (Työväen Arkiston edustaja toimituskunnassa)

Risto Kolanen (Työväenkirjaston ystävät ry:n edustaja toimituskunnassa)