Toimituskunta

päätoimittaja: Erkki Vasara, VTT, dosentti, Helsingin yliopisto

toimitussihteeri: Alpo Väkevä, FM, jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto; tietoasiantuntija, Työväenliikkeen kirjasto (Työväenperinne ry:n edustaja toimituskunnassa)

muut toimituskunnan jäsenet:

Hannu Itkonen, professori, Jyväskylän yliopisto

Mikko Kosunen, FM, erikoistutkija (Työväen Arkiston edustaja toimituskunnassa)

Tiina Lintunen, VTT, yliopistonlehtori, Turun yliopisto

Pete Pesonen, FM, jatko-opiskelija, Turun yliopisto (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran edustaja toimituskunnassa)

Tuija Siimes, VTM, kirjastonjohtaja, Työväenliikkeen kirjasto (Työväenperinne ry:n edustaja toimituskunnassa)

Henri Sundholm, tutkija (Kansan Arkiston edustaja toimituskunnassa)

Marita Viinamäki, FM, tutkija (Työväenmuseo Werstaan edustaja toimituskunnassa)