toimituskunta:

päätoimittaja: Erkki Vasara, VTT, dosentti, Helsingin yliopisto

toimitussihteeri: Alpo Väkevä, FM, jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto; tietoasiantuntija, Työväenliikkeen kirjasto (Työväenperinne - Arbetartradition ry:n edustaja toimituskunnassa)

muut toimituskunnan jäsenet:

Tuija Siimes, VTM, kirjastonjohtaja (Työväenperinne - Arbetartradition ry:n edustaja toimituskunnassa)

Janne Kuusisto, VTM, tutkija (Kansan Arkiston edustaja toimituskunnassa)

Pete Pesonen, FM, jatko-opiskelija, Turun yliopisto (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran edustaja toimituskunnassa)

Marita Viinamäki, FM, tutkija (Työväenmuseo Werstaan edustaja toimituskunnassa)

Mikko Kosunen, FM, erikoistutkija (Työväen Arkiston edustaja toimituskunnassa)