Koodisanana proletaarinen internationalismi

Gus Hall ja Neuvostoliitto

Kirjoittajat

  • Tuomas Savonen Helsingin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.37456/tvt.109576

Avainsanat:

Gus Hall, Amerikansuomalaiset, kommunistiset puolueet, Yhdysvaltain liittovaltion poliisi, Yhdysvaltain kommunistinen puolue

Abstrakti

Yhdysvaltain kommunistisen puolueen pitkäaikainen, suomalaissyntyinen pääsihteeri Gus Hall oli malliesimerkki proletaarisen internationalismin edustajasta. Kansainvälisen kommunistisen liikkeen yhtenäisyys oli hänelle kaikki kaikessa, tosin sillä edellytyksellä, että yhtenäisyys toteutui Neuvostoliiton määrittelemissä puitteissa. Hallin neuvostomielisyys juonsi lapsuusvuosista, kun hän jo alle kymmenvuotiaana poikasena seurasi innolla lokakuun vallankumouksen etenemistä. Opinnot Neuvostoliitossa Moskovan kansainvälisessä Lenin-koulussa vahvistivat nuoren Hallin neuvostomielisyyttä 1930-luvun alussa, ja sitä vahvisti entisestään Hallin johtaman puolueen hänen pääsihteeri kaudellaan Moskovasta saa-ma taloudellinen tuki, jonka käytöstä hän pääsi varsin itsevaltaisesti päättämään. Puoluejohdon kapeakatseinen neuvostomielisyys oli kuitenkin omiaan eristämään kommunistisen puolueen amerikkalaisen politiikan valtavirrasta ja kansalaisjärjestökentästä, ja puolue ja sen pääsihteeri jäivätkin Yhdysvaltain poliittisessa elämässä marginaalisen kuriositeetin asemaan.

Lähdeviitteet

Arkistolähteet

FBI Records: The Vault, Operation Solo, https://vault.fbi.gov/solo.

Haastattelut

Jay Schaffner, haastattelu tekijän kanssa. New York, lokakuu 2013.

Sam Webb, haastattelu tekijän kanssa. New York, syyskuu 2016.

Michael Zagarell, haastattelu tekijän kanssa. New York, lokakuu 2013.

Tutkimuskirjallisuus

Agosti, Aldo. Palmiro Togliatti: A Biography. Lontoo: I.B. Tauris, 2008.

Bracke, Maud. Which Socialism, Whose Détente?: West European Communism and the Czechoslovak Crisis, 1968. Budapest: Central European University Press, 2007.

Drachkovitch, Milorad M., toim. Yearbook on International Communist Affairs 1966. Stanford: The Hoover Institution on War, Revolution and Peace, 1967.

Glazer, Nathan. The Social Basis of American Communism. New York: Harcourt, Brace & World, 1961.

Hodgson, John H. “Finland: The SKP and Electoral Politics”. Teoksessa Communism and Political Systems in Western Europe, toimittanut David E. Albright, 243–267. Boulder: Westview Press, 1979.

Klehr, Harvey & John Earl Haynes. The American Communist Movement: Storming Heaven Itself. New York: Twayne Publishers, 1992.

Leonhard, Wolfgang. Eurocommunism: Challenge for East and West. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979.

Leppänen, Veli-Pekka. Kivääri vai äänestyslippu?: Suomen kommunistisen puolueen hajaannus 1964–1970. Helsinki: Edita, 1999.

Lewy, Guenter. The Cause That Failed: Communism in American Political Life. New York: Oxford University Press, 1990.

Light, Margot. The Soviet Theory of International Relations. Brighton: Wheatsheaf Books, 1988.

Lipset, Seymour Martin & Gary Marks. It Didn’t Happen Here: Why Socialism Failed in the United States. New York: W.W. Norton & Company, 2000.

Moore, John L., Jon P. Preimesberger & David R. Tarr, toim. Congressional Quarterly’s Guide to U.S. Elections. Washington D.C.: CQ Press, 2001.

Morris, Bernard S. International Communism and American Policy. New York: Atherton Press, 1966.

Murrell, Gary. ‘The Most Dangerous Communist in the United States’: A Biography of Herbert Aptheker. Amherst: University of Massachusetts Press, 2015.

Rentola, Kimmo. ”Kommunismin kahdeksan kohorttia”. Teoksessa Ajankohta: Poliittisen historian vuosikirja 1992, toimittanut Mikko Majander, 74–102. Helsinki: Tutkijaliitto, 1992.

Rosenberg, Daniel. “From Crisis to Split: The Communist Party USA 1989-1991.” American Communist History 18, no. 1–2 (2019): 1–55.

Soukola, Timo. ”Pessi, Ville.” Teoksessa Suomen Kansallisbiografia. Vol. 7, toimittanut Matti Klinge. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006.

Swearingen, Rodger. ”Gus Hall: Moscow-Trained Boss of the CPUSA.” Teoksessa Leaders of the Communist World, toimittanut Rodger Swearingen, 580–595. New York: The Free Press, 1971.

Wilczynski, Jozef. An Encyclopedic Dictionary of Marxism, Socialism and Communism. London: Macmillan Reference Books, 1981.

Muistelmat ja elämäkerrat

Barron, John. Operation Solo: The FBI’s Man in the Kremlin. Washington D. C.: Regnery Publishing, 1995.

Healey, Dorothy Ray & Maurice Isserman. California Red: A Life in the American Communist Party. Urbana: University of Illinois Press, 1990.

Holopainen, Pekka & Leo Lehdistö. Itse asiassa kuultuna Ville Pessi. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1979.

Richmond, Al. A Long View from the Left: Memoirs of an American Revolutionary. Boston: Houghton Mifflin Company, 1973.

Stephanson, Anders. “Interview with Gil Green.” Teoksessa New Studies in the Politics and Culture of U.S. Communism, toimittaneet Michael E. Brown, Randy Martin, Frank Rosengarten & George Snedeker. New York: Monthly Review Press, 1993.

Muu kirjallisuus

Communist Leadership: “Tough Guy” Takes Charge; Hearings before the Subcommittee to Investigate the Administration of the Internal Security Act and Other Internal Security Laws of the Committee on the Judiciary, United States Senate, Eighty-Six Congress, Second Session; Testimony by and about Gus Hall. February 2 and 3, 1960. Washington D.C.: United States Government Printing Office, 1960.

Hall, Gus. The Only Choice: Peaceful Co-Existence. New York: New Century Publishers, 1963.

Hall, Gus. Czechoslovakia at the Crossroads. New York: New Outlook Publishers, 1968.

Hall, Gus. Working Class USA: The Power and the Movement. New York: International Publishers, 1987.

Lapitsky, Mark & Nikolai Mostovets. Gus Hall. Moscow: Progress Publishers, 1985.

Lenin, V. I. Collected Works. Vol. 31. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1963.

North, Joseph. “Gus Hall at 60: An Appreciation.” Teoksessa Gus Hall: The Man and the Message, Joseph North, James Jackson & George Meyers (New York: New Outlook Publishers, 1970).

US Census Bureau. Income in 1965 of Families and Persons in the United States: Current Population Reports, Series P-60, No. 51. Washington D.C.: United States Government Printing Office, 1967.

Sanoma- ja aikakauslehdet

Daily World

Dialog: Pre-Convention Discussion Bulletin

New York Times

Political Affairs

The Worker

World Magazine

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-20