Jinnipossessiot, mielenterveys ja maahanmuuttajataustaiset somalimuslimit

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Kirjoittajat

  • Reetta Piri Helsingin yliopisto
  • Laura Dehqanzada Helsingin yliopisto
  • Teemu Pauha Helsingin yliopisto

Abstrakti

Jinnit ovat islamilaisen perinteen tuntemia henkiolentoja, jotka voivat ainakin joidenkin muslimikäsitysten mukaan possessoida eli ottaa ihmisen hallintaansa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia käsityksiä maahanmuuttajataustaiset somalit liittävät jinneihin ja millaisilla hoitokeinoilla jinnipossessioita voidaan hoitaa. Jinnikäsitysten ymmärtäminen on tärkeää, koska maahanmuuttajataustaisten somalien on havaittu kärsivän kantaväestöä useammin mielenterveyden ongelmista, mutta hakevan harvemmin apua niihin. Tutkimus on systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jonka aineisto muodostuu kymmenestä tutkimusartikkelista. Aineiston analyysimenetelmä on laadullinen sisällönanalyysi. Tutkimustulokset osoittavat, että jinnipossessio on somalitaustaisille muslimeille yleinen tapa selittää monenlaista psykologista ja somaattista oireilua. Tutkimusten vastaajat näkivät länsimaisen hoidon pääosin tehottomana jinnipossessioiden kohdalla ja hakeutuivat mieluummin traditionaalisen hoidon piiriin. Tulevaisuudessa onkin tärkeä lisätä dialogia somalitaustaisten potilaiden ja hoitohenkilökunnan välillä oikeanlaisen hoidon varmistamiseksi.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-03-03

Viittaaminen

Piri, R., Dehqanzada, L., & Pauha, T. (2023). Jinnipossessiot, mielenterveys ja maahanmuuttajataustaiset somalimuslimit: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 11(2). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.127424