Koneiden tulevaisuus haastaa filosofisiin pohdintoihin

Raatikainen, Panu (toim.) ( 2021). Tekoäly, ihminen ja yhteiskunta. Gaudeamus. 300 sivua.

  • Jenni Huhtasalo Turun yliopisto
Avainsanat: tekoäly, robotiikka, tulevaisuus, digitalisaatio

Abstrakti

Teos tarttuu tekoälyn, ihmisen ja yhteiskunnan välisiin kysymyksiin usean suomalaisen eturivin tutkijan voimin. Se kattaa laajasti näkemyksiä ihmisen ja teknologian suhteeseen esimerkiksi tieteenfilosofian, yhteiskuntafilosofian, tekniikan filosofian ja kognitiivisen psykologian tulokulmista. Ihmisen, koneen ja yhteiskuntasuhteen tutkimukseen perehtynyt lukija odottaa teokselta uusia avauksia ja näkökulmia. Aihetta tuntematon taas kaipaa kattavaa esitystä aiheesta. Teos täyttää molempien odotukset.

Kirjoittajan esittely

Jenni Huhtasalo, Turun yliopisto

YTT, projektiasiantuntija, Sote-akatemia; erikoistutkija, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Osasto
Kirja-arviot
Julkaistu
kesä 13, 2022
Viittaaminen
Huhtasalo, J. (2022). Koneiden tulevaisuus haastaa filosofisiin pohdintoihin: Raatikainen, Panu (toim.) ( 2021). Tekoäly, ihminen ja yhteiskunta. Gaudeamus. 300 sivua. Aikuiskasvatus, 42(2), 170–171. https://doi.org/10.33336/aik.120047