Miten käsitteellistää ammatillista toimijuutta työssä?

Avainsanat: ammatillinen toimijuus, toimijuuskäsitykset, käsitteellistäminen, toimijuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p2335], työelämä [http://www.yso.fi/onto/yso/p16262], työ [http://www.yso.fi/onto/yso/p1810], monitieteisyys [http://www.yso.fi/onto/yso/p11916], ontologia (filosofia) [http://www.yso.fi/onto/yso/p1055], sosiokulttuuriset tekijät [http://www.yso.fi/onto/yso/p21870]

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan, miten toimijuus on ymmärretty monitieteisessä keskustelussa. Lisäksi pohditaan, miten ammatillista toimijuutta työssä tulisi käsitteellistää.

Kirjoittajien biografiat

Anneli Eteläpelto, Jyväskylän yliopisto

FT
professori, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Katja Vähäsantanen, Jyväskylän yliopisto

KT
tutkijatohtori, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Päivi Hökkä, Jyväskylän yliopisto

KT
projektitutkija, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Susanna Paloniemi, Jyväskylän yliopisto

KT
yliopistolehtori, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 15, 2014
Viittaaminen
Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2014). Miten käsitteellistää ammatillista toimijuutta työssä?. Aikuiskasvatus, 34(3), 202–214. https://doi.org/10.33336/aik.94100