Asiantuntijuus kokemuksena

Avainsanat: asiantuntijuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p15085], osaaminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p8343], kokeminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p3210], väitöskirjat [http://www.yso.fi/onto/yso/p11614]

Abstrakti

Millaisista elementeistä kokemus asiantuntijuudesta rakentuu? Asiantuntijuuteen kokemuksellisena ilmiönä kuuluu asiaankuuluva tietämys, tilannesidonnainen kyky toimia sekä luottamuksen ja varmuuden tunne. Nämä voisivat kuvata toimijuuden kokemuksellisia elementtejä yleisemminkin. Oleellista on kuitenkin se, millaista tietämystä oletetaan olevan, millaista kykyä toimia edellytetään ja millaista luottamuksen ja varmuuden tunnetta tarvitaan kussakin sosiaalisesti määrittyvässä tilanteessa, jotta kokemus voidaan nimetä asiantuntijuudeksi. – Artikkeli perustuu kirjoittajan väitöskirjaan Joy and struggle for renewal : a narrative inquiry into expertise in job transitions (Helsingin yliopisto 2005).

Viittaaminen
Isopahkala-Bouret, U. (2008). Asiantuntijuus kokemuksena. Aikuiskasvatus, 28(2), 84–93. https://doi.org/10.33336/aik.93808