Nuoret aikuiset naiset elinikäisinä oppijoina

Notkeaa toimijuutta työn, perheen ja opiskelun rajapinnoilla?

Avainsanat: aikuisopiskelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p10753], elinikäinen oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p6262], nuoret aikuiset [http://www.yso.fi/onto/yso/p15979], naiset [http://www.yso.fi/onto/yso/p16991], omaehtoisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p17690], osallistuminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p10727], toimijuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p2335], ammatti-identiteetti [http://www.yso.fi/onto/yso/p12894], aikuiskoulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p300], elämänkaari [http://www.yso.fi/onto/yso/p3313], aikuisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p15515], haastattelututkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p10632]

Abstrakti

Naiset osallistuvat tilastojen mukaan miehiä aktiivisemmin omaehtoiseen aikuiskoulutukseen, jossa korostuu itse tehty osallistumispäätös. Tämä näkyy erityisesti vapaassa sivistystyössä ja muissa koulutusmuodoissa, joissa opiskellaan harrastus- tai oppimistavoitteisesti. Osallistumistutkimus on tuottanut erilaisia selityksiä ilmiölle. Artikkelissa esitetään uudenlainen tulkinta siitä, mikä voisi selittää naisten aktiivista aikuisopiskelua. Tulkinta pohjautuu aikuisuuden kulttuuristen, sosiaalisesti jaettujen merkitysten, elämänkulun aktiivisen rakentamisen ja toimijuuden tarkastelulle. Aineistona on 14 yksilöhaastattelua, joissa 25–35-vuotiaat naiset pohtivat aikuistumisen ohella aikuisopiskelua ja siihen
liittyviä valintoja. Tulosten mukaan elinikäisen oppimisen ihanteen omaksuneet nuoret aikuiset naiset hyödyntävät opiskelua yhtenä mahdollisena resurssina muovatessaan omaa elämän- ja työpolkuaan. Opiskelu rikkoo elämänkulun normatiivista muotoa, ja siihen kuuluu mielikuvia nuoruudesta ja nuorekkuudesta. Näin opiskelu asettuu aikuisuuteen kytketyn työnteon vastapariksi. Opiskelu on haastattelupuheissa keino tavoitella moninaisen ammatillista osaamista sekä liikkuvuutta erilaisten roolien välillä. Se on osa joustavuuden ideaalia, eräänlaista notkeaa toimijuutta.

Kirjoittajien biografiat

Erja Laakkonen

KT, FM, vapaa tutkija

Jyri Manninen, Itä-Suomen yliopisto

KT, aikuiskasvatustieteen professori

Juha Kauppila, Itä-Suomen yliopisto

FT, yliopistonlehtori, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 15, 2017
Viittaaminen
Laakkonen, E., Manninen, J., & Kauppila, J. (2017). Nuoret aikuiset naiset elinikäisinä oppijoina: Notkeaa toimijuutta työn, perheen ja opiskelun rajapinnoilla?. Aikuiskasvatus, 37(1), 4–18. https://doi.org/10.33336/aik.88393